Shea Seedlings at the nursery. Photo by A Rocha Ghana

Drones monitoren aangroei van bomen in Ghana

In centraal- en noord-Ghana werken we met lokale partnerorganisaties aan landschapsherstel door het aanplanten van nieuwe zaailingen en door het stimuleren van natuurlijk herstel. In het uitgestrekte landschap bieden drones uitkomst om in de gaten te houden of de aangeplante boompjes en de spontaan opgekomen vegetatie naar behoren groeien, en of ze gespaard blijven van bedreigingen zoals vuur, droogte en grazend vee.

Headerfoto: Shea zaailingen © A Rocha Ghana

Het tropisch bos in centraal- en noord-Ghana is flink aangetast door illegale houtkap voor houtskool. Daarom werken we er samen met lokale partnerorganisaties A Rocha Ghana en Tropenbos Ghana aan bosherstel.

700 hectare bos herstellen

‘Met het project Forest Landscape Restoration and Fuelwood Ghana hebben we de ambitieuze doelstelling om tussen 2019 en 2022 een gebied van 700 hectare te herstellen,’ vertelt Maxime Eiselin, expert innovatie monitoring bij IUCN NL. ‘Dat doen we onder andere door stukken grond te reserveren voor natuurlijk herstel, maar ook door het actief aanplanten van nieuwe bomen. Die worden gekweekt in lokale kwekerijen en dienen niet alleen voor bosherstel, maar ook om inkomsten te genereren voor gemeenschappen.’

Bovendien zetten we ons in voor bescherming van de nog onaangetaste bosgebieden in de savanne in het Mole landschap en in en rond het Bosomoa bosreservaat, waar het droge savannebos overgaat in tropisch regenwoud.

Al snel kwam de vraag op: hoe kunnen we het beste monitoren of de bestaande vegetatie intact blijft en of de zaailingen, eenmaal geplant, daadwerkelijk uitgroeien tot gezonde bomen die bijdragen aan herstel van de biodiversiteit? De jonge boompjes zijn immers kwetsbaar en kunnen lijden onder droogte, bosbranden en grazend vee.

Boomgroei in kaart brengen

‘Oorspronkelijk dachten we aan satellietbeelden,’ vertelt Eiselin. ‘Die zijn over het algemeen goed bruikbaar, maar de pixels bleken te grof om de jonge boompjes goed in kaart te brengen.’

Drones bieden de uitkomst. ‘Die vangen wél het juiste detailniveau om de groei van de aangeplante bomen elk kwartaal in kaart te brengen,’ licht Eiselin toe.

Natuurbeschermers leren werken met drones

We hebben daarom A Rocha Ghana en Tropenbos Ghana een training aangeboden in de inzet van drones voor vegetatiemonitoring. Deze lokale natuurbeschermingsorganisaties zijn nu uitgerust met de kennis en het materiaal om elk kwartaal luchtfoto’s te maken en te monitoren hoe het landschapsherstel vordert.

‘Ze kijken daarbij niet alleen naar de groei van de zaailingen, maar volgen ook de ontwikkeling van de vegetatiebedekking op plekken waar ze natuurlijke regeneratie toepassen en houden in de gaten of de nog onaangetaste bosgebieden intact blijven,’ vertelt Eiselin.

Vooral dat laatste is van belang. ‘Aanplant en natuurlijke regeneratie hebben weinig zin als ondertussen het nog aanwezige natuurlijke bos verloren gaat,’ licht Eiselin toe. ‘Behoud van het bestaande bos is cruciaal voor de biodiversiteit.’

Drone shot from tree nursery. Photo credit: Tropenbos International
Dronebeelden van de boomkwekerij © Tropenbos International

Isaac Ntori, projectmedewerker bij A Rocha Ghana, nam deel aan de dronetraining: ‘Het is geweldig om de gebieden vanuit de lucht te kunnen bekijken, zo kunnen we daadwerlijk zien welke vooruitgang we boeken op het gebied van landschapsherstel. Met de drones kunnen we ook foto’s maken die het verschil laten zien tussen de gebieden waar we maatregelen nemen voor landschapsherstel en de gebieden waar we niet ingrijpen.’

Beter gebiedsbeheer

De verworven kennis over vegetatiemonitoring komt de komende jaren goed van pas om te meten of het landschapsherstel naar wens verloopt, of dat het nodig is om bij te sturen. De lokale gemeenschappen worden daar actief bij betrokken. ‘De drones geven beter inzicht in wat er waar in het landschap gebeurt,’ vertelt Eiselin. ‘Die informatie helpt gemeenschappen om het gebied beter te beheren.’