Forest Borneo (c) Eutah Mizushima via Unsplash

Reduceer de rol van de natuur niet tot een instrument om CO2-voetafdruk te verlagen

Nu bedrijven en overheden onder druk gezet worden om hun CO2-voetafdruk te verlagen, neemt de vraag naar CO2-credits toe. Onder de noemer ‘nature-based solutions’ willen bedrijven en overheden zo een deel van hun uitstoot compenseren. Dit roept de vraag op: wiens natuur moet wiens probleem oplossen?

Het planten van bomen wordt steeds vaker aangedragen als natuurlijke oplossing voor ons klimaatprobleem, een nature-based solution zoals de vakterm hiervoor luidt. Dit kan leiden tot mooie win-winsituaties: kapitaalkrachtige bedrijven en overheden helpen met natuurherstel waardoor de natuur haar ecosysteemdiensten kan blijven leveren.

Door de rol van de natuur zo plat te slaan en haar te reduceren tot een CO2-reservoir dat wordt verkocht aan de hoogste bieder, verliezen we echter uit het oog wat er echt toe doet. Een groot deel van de wereldbevolking is direct afhankelijk van de producten en ecosysteemdiensten die de natuur levert.  Bossen en andere ecosystemen zorgen voor voedsel, drinkwater en een bron van inkomsten voor velen.

Dankzij de natuur kunnen we ons ook wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo kan het aanplanten van mangrovebossen een belangrijke rol spelen in kustbescherming en zo helpen om overstromingen te voorkomen. Naast CO2-opslag is dit een ander voorbeeld van een natuurlijke oplossing. Een vorm waar op dit moment nog minder in geïnvesteerd wordt, maar die volgens een onderzoek waar ik de afgelopen maanden aan werkte in de toekomst met dank aan CO2-credits een aantrekkelijke business case kan zijn voor bedrijven en investeerders.

Dat de natuur oplossingen biedt voor maatschappelijke problemen staat dus buiten kijf. Zorg echter dat in de eerste plaats de lokale bevolking baat heeft bij nature-based solutions en dat het niet wordt platgeslagen tot een instrument voor bedrijven en overheden om hun CO2-voetafdruk te verlagen. Dit is mooi meegenomen, maar mag nooit leidend zijn. Temeer ook omdat het de aandacht verlegt en verbergt waar het hier daadwerkelijk om gaat: de noodzaak om op korte termijn onze CO2-uitstoot sterk te verlagen.

Kortom: zet nature-based solutions in als een oplossing waar alle betrokkenen baat bij hebben. Een middel dat zowel iets oplevert voor de investerende partij als voor het klimaat, de biodiversiteit en de lokale welvaart in de ontwikkelingslanden waar deze worden ingezet.

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions