Cambodian woman who works with forest products to conserve timber (Photo: © Kouy Socheat, NTFP-EP Cambodia / IUCN NL)

Vier publicaties voor maatschappelijke organisaties op basis van ervaringen van lokale partners

Van 2016 tot 2020 versterkten we met het partnerschap Shared Resources Joint Solutions de capaciteit van lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties in lage- en middeninkomenslanden om samen met overheden en bedrijven de ecosysteemdiensten watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid veilig te stellen. Deze vier publicaties bundelen de inzichten uit vijf jaar samenwerking en bieden nuttige handreikingen voor maatschappelijke organisaties.

Inclusieve besluitvorming

Hoe kom je tot inclusieve besluitvorming? Tien voorbeelden van Strategic Environmental Assessment

Samen met de Commissie MER publiceerden IUCN NL en WWF NL een gids over hoe Strategic Environmental Assessment processen ingezet kunnen worden om te komen tot inclusieve besluitvorming, waarin alle relevante stakeholders om tafel zitten. De gids gaat in op de ervaringen van lokale partners in het programma Shared Resources Joint Solutions, en presenteert maar liefst tien casussen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Financiering voor klimaat

Klimaatfinanciering: hoe zorg je dat het terechtkomt bij lokale organisaties?

De klimaatcrisis moet aangepakt worden, maar financiering voor lokale oplossingen voor mitigatie en adaptatie is schaars. Samen met het International Institute for Environment and Development (IIED) brachten IUCN NL en WWF NL een briefing paper uit over hoe je ervoor zorgt dat financiering voor klimaatadaptie en -mitigatie terechtkomt bij lokale organisaties die hiervoor maatregelen nemen op lokaal niveau. De gepresenteerde inzichten zijn gebaseerd op de ervaring uit vijf jaar Shared Resources Joint Solutions.

Bedrijven betrekken

Handleiding voor maatschappelijke organisaties: hoe betrek je bedrijven?

Voor maatschappelijke organisaties is het betrekken van bedrijven een cruciale stap voor het beschermen van biodiversiteit. Deze gids met tips voor maatschappelijke organisaties (specifiek natuurorganisaties) legt stap voor stap uit hoe je te werk kunt gaan om als maatschappelijke organisatie met bedrijven in gesprek te gaan. De ervaringen van onze lokale partners zijn als casussen opgenomen in de gids, en daaruit zijn tips geformuleerd waar andere maatschappelijke organisaties baat bij kunnen hebben.

Financiële instellingen betrekken

Handleiding voor natuurorganisaties: hoe betrek je de financiële sector?

Financiële instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen kunnen invloed uitoefenen op de bedrijven en overheden die ze van geld voorzien voor projecten en activiteiten met een impact op mens en natuur. Daarmee zijn ze een belangrijke bondgenoot voor natuurbeschermingsorganisaties. Maar hoe betrek je de financiële sector?

Meer weten?

Sander van Andel
Senior Expert Nature Conservation