Gezamenlijke aanpak voor herstel biodiversiteit platteland

22 november 2017

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Dit plan moet voor de zomer van 2018 gereed zijn.

Deze afspraak is vastgelegd in de ‘Verklaring van Driebergen’, die vanmiddag namens IUCN NL werd ondertekend door directeur Coenraad Krijger. Ook diverse lidorganisaties van IUCN, waaronder de Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds en Natuur & Milieu, tekenden mee. Partijen zullen deze verklaring aanbieden aan minister Schouten.

Negatieve trend in biodiversiteit

Er zijn sterke aanwijzingen dat diverse soorten planten en dieren van het platteland in Nederland onder druk staan en afnemen.  Dit geldt voor bloemplanten, insecten en weide- en akkervogels. Er zijn ook zorgen over het bodemleven. Leven dat we niet zien maar wel cruciaal is voor de groei en afbraak van planten en organische stof. De negatieve trend doet zich voor in zowel het agrarisch gebied als in de natuurgebieden in Nederland en betreft zowel de totale aantallen als de biodiversiteit van planten en dieren.

De ondertekenaars van de verklaring zien de huidige toestand van biodiversiteit als een bedreiging voor het natuurlijk kapitaal van Nederland, voor een gezonde bodem als basis voor duurzame landbouw en natuur en voor het vertrouwen van de consument in producten uit de Nederlandse agrofood keten.

Samenwerken aan vernieuwende aanpak

Daarom is een vernieuwende aanpak dringend nodig die het best in samenwerking kan worden bereikt. De komende maanden zullen de ondertekenaars het plan uitwerken. Dit doen zij in samenwerking met een grote groep belanghebbenden om de ambitie en de wijze van uitvoering concreet vorm te geven.

Bekijk intentieverklaring
 

DeelPagina delen met AddThis

1 Reacties

16 december 2017Martijn Stevens
Beste Coenraad, Verheugd ben ik om dit bericht op jullie website te mogen lezen. Nog mooier zou ik het vinden wanneer ik mag bijdragen in het totstandkomen en uitwerken van het plan. Bestaat er voor mij ook, de mogelijkheid om de inhoud van de verklaring te kunnen kennen? Vanuit mijn jarenlange en pionierende werkzaamheden, om de buffercapaciteiten zichtbaar maken van het Natuurlijk Kapitaal , beide in het aquatisch en terrestrisch systeem, wil ik aan dit initiatief graag mijn kennis en inzichten aanreiken. Voor een veerkrachtig, vitaal en circulair gebruik ervan. zowel in sociale ecologische als economische zin. Graag wil ik je ontmoeten en werken als ketenregisseur in en voor dit initiatief. Voor een inzicht en uitwerking van mijn Curriculum verwijs ik je graag naar mijn website: seedscope.nl Met vriendelijke groet, Martijn Stevens Seedscope Meer waarde door ketenregie 0623821823

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Coenraad Krijger