Drones voor behoud groene infrastructuur tegen overstromingen

Het Kayan stroomgebied in het district Bulungan (Indonesië) kampt steeds vaker met overstromingen. De mensen in het dichtbevolkte Kayan deltagebied worden hierdoor hard getroffen: woon- en werkgebieden raken overstroomd en landbouwoogsten gaan verloren. Om daar verandering in te brengen, zet IUCN NL-partnerorganisatie Sawit Watch drones in om het landgebruik in het gebied in kaart te brengen. Met deze informatie kan de lokale overheid de ruimtelijke ordening zodanig inrichten dat voldoende bos in het stroomgebied bespaard blijft om de natuurlijke waterregulatie te waarborgen die nodig is voor het verminderen van overstromingsrisico’s.

Headerfoto: Overstroming in Bulungan, Indonesië- © Sawit Watch

Het Kayan stroomgebied vangt van nature veel water op tijdens hevige regenval. Zo biedt het de lokale bevolking bescherming tegen overstromingen. Als gevolg van klimaatverandering kampt de regio met steeds zwaardere buien. De kap van bosgebieden voor de uitbreiding van palmolieplantages in het stroomgebied gaat ten koste van de natuurlijke capaciteit om water op te nemen tijdens regenval. Door het verdwijnen van deze groene infrastructuur vinden overstromingen vaker en intensiever plaats. “De mensen in het dichtbevolkte benedenstroomse deltagebied worden daardoor het hardst getroffen,” vertelt Evelien van den Broek, Senior Expert Environmental Justice bij IUCN NL. “Hun woon- en werkgebieden raken overstroomd en landbouwoogsten gaan verloren.”

Partnerorganisatie Sawit Watch zet zich in Indonesië al jaren in voor het behoud van de ecosystemen die zorgen voor voldoende water, voedsel en weerbaarheid tegen klimaatverandering. “De urgentie wordt steeds groter,” vertelt Riza Harizajudin, hoofd van het Sociale Departement bij Sawit Watch. “Vorige maand nog kampte de Kayan delta met hevige overstromingen. Ongeveer 7000 inwoners werden geëvacueerd en de lokale overheid moest noodhulp leveren.”

Duurzame ruimtelijke ordening

De lokale overheid erkent de problemen die voortkomen uit ecosysteemdegradatie en gaat de samenwerking aan met IUCN NL-partnerorganisaties Sawit Watch, Walhi en Padi om bossen en biodiversiteit in het Kayan stroomgebied veilig te stellen. Dat vereist zorgvuldige ruimtelijke ordening van het gebied waarin de locaties voor natuur, landbouwgrond  en leefgebieden op elkaar worden afgestemd en duurzaam worden ingericht.

Om dit proces te faciliteren schafte Sawit Watch met steun van IUCN NL een drone aan om het landgebruik in de Kayan delta in kaart te brengen. “Met deze vliegende meetapparatuur kunnen onze partnerorganisaties luchtfoto’s maken en GIS-analyses doen. Daarmee maken ze de ontwikkelingen in het landgebruik – zoals ontbossing of het verdwijnen van leefgebieden – inzichtelijk en kunnen ze vinger aan de pols houden,” vertelt Maxime Eiselin, Expert Innovatieve Monitoring bij IUCN NL. “De lokale overheid heeft dergelijke informatie nodig om het landgebruik beter te plannen en op duurzame wijze in te richten, zodat de ontwikkeling van het gebied samengaat met behoud van voldoende groene infrastructuur om de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.”

In het kader van het programma Shared Resources, Joint Solutions ondersteunde IUCN NL Sawit Watch in de aanschaf van de drone en levert IUCN NL strategisch advies over het gebruik ervan.

Meer weten?

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions