Ryan Lynch is een tropisch ecoloog met een master in Wildlife Ecology & Conservation en een specifieke focus op amfibieën en reptielen.  Hoewel hij oorspronkelijk uit Californië komt, heeft hij de afgelopen twintig jaar doorgebracht in de tropische bossen van Ecuador nadat hij in 2001 het land voor het eerst bezocht. Gedreven door zijn liefde voor het land en de natuur, beschermt hij als CEO van Third Millenium Alliance (TMA) iedere dag 800 hectare natuur.

Headerfoto: Ryan Lynch © Santiago Serrano

Twee procent

De kust van Ecuador herbergt enkele van de natste regenwouden: de Chocó-regenwouden, evenals de laatste overblijfselen van droge kustbossen van Zuid-Amerika.  De ernstig bedreigde Ecuadoraanse witkopkapucijnaap en de Ecuadoraanse mantelbrulaap, kwetsbaar op de rode lijst van IUCN, zijn slechts twee voorbeelden van de duizenden unieke soorten die hier leven.

Hoewel het gebied wordt gezien als één van de meest bijzondere bestemmingen in Zuid-Amerika neemt de inheemse natuur er drastisch af, voornamelijk door menselijk toedoen. Ontbossing vormt een grote, wereldwijde bedreiging voor de natuur. Nergens is dit duidelijker dan in het Pacifische woud van Ecuador, dat alleen al in de afgelopen twee generaties 98% van zijn oorspronkelijke bosbedekking heeft verloren. Dit maakt de kust van Ecuador een van de meest bedreigde ecosystemen ter wereld. 

  • Partner NGO: Third Millennium Alliance
  • Land: Ecuador
  • Kernsoort: Ecuadoraanse witvoorhoofdkapucijnaap (Cebus aequatorialisris)
  • Bedreigingen: Niet-duurzame landbouw en ontbossing
  • Aangekocht land: 800 hectare waarvan 239 met steun IUCN NL
  • Jaar van steun door IUCN NL: 2012, 2015 & 2019
  • Omvang van steun door IUCN NL: US$ 248,500

Betrokken jeugd

Ryan heeft twee jaar lang gewerkt aan het vastleggen van de diversiteit van amfibieën en reptielen in het Jama-Coaque Reservaat, waar hij werkte aan een programma om de plaatselijke jeugd erbij te betrekken. Zo ging hij met groepen de bossen in op zoek naar amfibieën en reptielen, die allemaal werden gefotografeerd en gedocumenteerd. Met die foto’s en informatie stelde Ryan twee veldgidsen samen en deelde die uit aan de plaatselijke bewoners die aan het Jama-Coaque Reservaat grenzen. Dit resulteerde in een grotere waardering van de plaatselijke fauna en een afname van de sterfte aan diersoorten in het gebied, met name slangen.

Photo by Ryan Lynch
Photo by Ryan Lynch

Nieuwe diersoorten ontdekt

Hoewel het onbetwistbaar was dat de natuur achteruitging, deed hij ook bijzondere ontdekkingen tijdens zijn werk in het veld. Ryan heeft meerdere jaren expedities geleid naar afgelegen delen van Ecuador, om te zoeken naar nieuwe en onbeschreven soorten reptielen en amfibieën. Hij ontdekte en beschreef vele soorten die nieuw waren voor de wetenschap. Ryan heeft zelfs de Tandayapa Andean pad (Andinophryne olallai) herontdekt. Een soort waarvan men dacht dat deze uitgestorven was.

Doordat Ryan deze nieuwe soorten ontdekte, konden NGO’s in Ecuador het belang van de bescherming en verdediging van kritieke habitats tegen bedreigingen zoals mijnbouw en oliewinning beter onder de aandacht brengen van overheden en donoren. Uiteindelijk waren het biologie, natuurbehoud en de wonderen van de natuur die hem ervan overtuigden om zich aan te sluiten bij de frontlinie van de natuurbeweging. In 2014 sloot Ryan zich aan bij Third Millennium Alliance (TMA). 

Photo by Ryan Lynch
Photo by Ryan Lynch

Natuur in Ecuador beschermen

TMA heeft als doel de resterende kustbossen van Ecuador te beschermen.  Dit doen ze door beschermde gebieden te creëren en met elkaar te verbinden, en programma’s te ontwikkelen die de onderliggende sociaaleconomische oorzaken van ontbossing aanpakken. Net als in veel andere delen van de wereld wordt ontbossing grotendeels veroorzaakt door lokale landeigenaren. Om hun gezinnen te kunnen onderhouden wenden zij zich tot houtkap en slash-and-burn-landbouw vanwege een gebrek aan en de hoge kosten van duurzamere mogelijkheden. 

TMA begreep deze complexe relatie tussen levensonderhoud, economie en ontbossing en heeft een alternatief bedacht dat is opgebouwd rond regeneratieve gemeenschappen en een structuur voor betaling voor ecosysteemdiensten. Het succes van hun op de gemeenschap gebaseerd model is een voorbeeld voor NGO’s die in andere delen van de wereld voor soortgelijke uitdagingen staan.

Creëren van een corridor

TMA bezit en beheert het Jama-Coaque-reservaat, een beschermd gebied van 800 hectare op de evenaar naast het Chocó-regenwoud en het tropische droge kustbos. Zo heeft Ryan voor TMA, met steun van het IUCN NL landaankoopfonds, gewerkt aan het creëren en uitbreiden van beschermde gebieden. Sinds 2014 werkt Ryan nauw samen met IUCN NL aan een aantal extra grondaankopen en het opzetten van een corridor om meerdere beschermde gebieden met elkaar te verbinden door herbebossing.

Door een ononderbroken bosbedekking kunnen dieren zich vrij bewegen tussen de verschillende bostypes terwijl ze zoeken naar voedsel. Omdat de beschikbaarheid van voedsel varieert tussen bostypes en afhangt van de seizoenen is het erg belangrijk om corriodors veilig te stellen die het hele gebergte bestrijken. Dankzij de inzet van Ryan en TMA kunnen grotere soorten, zoals de Ecuadoraanse witvoorhoofdkapucijnaap, het hele jaar door foerageren.

Meer lezen of zien van Ryan’s werk?