Prijs voor beste documentaire naar Citizen Four
T/m 29 maart is in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de expositie Endangered te zien: een fotoserie van bedreigde dieren
Tien lokale door IUCN NL gesteunde organisaties hebben met succes gelobbyd voor verscherping van de mijnbouwwet
VNC, een van de 38 lidorganisaties van IUCN, zet zich in voor alle Nederlandse cultuurlandschappen
  • Groene internationale samenwerking
  • Bedrijfsleven vergroenen
  • Herstel en behoud van natuur
  • Rode Lijst van bedreigde soorten


Nieuws van lidorganisatiesmeer nieuws