30 oktober: conferentie met vertegenwoordigers uit soja- en palmolielanden, overheid, bedrijfsleven en NGOs
De charismatische blauwgele ara komt voor in Zuid-Amerika en heeft de status 'niet bedreigd' op de IUCN Rode Lijst
Zwartvleugeltangare
Steun ons bij het in kaart brengen van de status van 160.000 plant- en diersoorten in 2020
Valleibewoners in Bolivia betalen de boeren in de bergen voor het behoud van het bos en stellen zo hun watervoorziening veilig
Milieudefensie probeert samen met burgers bedrijven en overheid de goede kant op te krijgen naar een duurzaam en eerlijk Nederland
  • Groene internationale samenwerking
  • Bedrijfsleven vergroenen
  • Herstel en behoud van natuur
  • Rode Lijst van bedreigde soorten


Nieuws van lidorganisatiesmeer nieuws