Dankzij bescherming door IUCN NL partner AMLD, leven nu twee keer zoveel gouden leeuwaapjes in het Braziliaanse regenwoud
De woestijngoudmol komt voor aan de zuidwestkust van Afrika en baant zich een weg door het woestijnzand op zoek naar voedsel
Valleibewoners in Bolivia betalen de boeren in de bergen voor het behoud van het bos en stellen zo hun watervoorziening veilig
Milieudefensie probeert samen met burgers bedrijven en overheid de goede kant op te krijgen naar een duurzaam en eerlijk Nederland
  • Groene internationale samenwerking
  • Bedrijfsleven vergroenen
  • Herstel en behoud van natuur
  • Rode Lijst van bedreigde soorten


Nieuws van lidorganisatiesmeer nieuws