Dat is een van de beloften die zij hebben gemaakt tijdens het IUCN World Parks Congres, dat woensdag werd afgesloten in Sydney
Nieuwste cijfers van de Rode Lijst van bedreigde soorten wijzen op noodzaak beschermde gebieden
Een studie naar de soortenrijkdom in het Vietnamese Ta Kou reservaat liet zien hoe bijzonder het park is - het beschermen waard!
Naturalis Biodiversity Center, een van de 39 lidorganisaties van IUCN, wil biodiversiteit beschrijven, begrijpen en verklaren
  • Groene internationale samenwerking
  • Bedrijfsleven vergroenen
  • Herstel en behoud van natuur
  • Rode Lijst van bedreigde soorten


Nieuwsmeer nieuws
Nieuws van lidorganisatiesmeer nieuws