Met financiële steun van IUCN NL kon het leefgebied van de zeldzame amazonepapegaai worden uitgebreid
In Colombia werken we aan het verbinden van stukken bos om inteelt bij bruine slingerapen in te perken
In het Kaukasus wildreservaat in Armenië zagen parkwachters voor het eerst een wilde lynx
  • Groene internationale samenwerking
  • Bedrijfsleven vergroenen
  • Herstel en behoud van natuur
  • Rode Lijst van bedreigde soorten