ATM Philippines

In het afgelopen decennium ruim 1700 natuurbeschermers vermoord

In het afgelopen decennium werd om de twee dagen een natuurbeschermer vermoord. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Britse mensenrechtenorganisatie Global Witness.

Headerfoto: Protest in de Filippijnen (c) ATM Philippines

Sinds 2012 zijn er ruim 1700 mensen vermoord omdat zij hun land, bos en water proberen te beschermen tegen illegale houtkap, mijnbouw en industriële landbouw. Daders worden zelden opgespoord of veroordeeld.

Meer dan de helft van de aanvallen tegen natuurbeschermers in de afgelopen tien jaar vond plaats in Brazilië, Colombia en de Filippijnen. Inheemse gemeenschappen krijgen het vaakst te maken met geweld- bijna 40% van de moorden werd op hen gepleegd, terwijl zij maar 5% van de wereldbevolking uitmaken.

Toenemende dreiging

In de tien jaar dat Global Witness rapporteert over het geweld tegen natuurbeschermers is het aantal moorden alleen maar toegenomen. In 2021 werden er volgens het rapport van Global Witness in totaal 200 natuurbeschermers vermoord.

Veel van het toenemende geweld en repressie houdt verband met territoriale conflicten en het gebruik van de natuur voor geldelijk gewin. Ondanks de toenemende dreiging blijven duizenden activisten over de hele wereld zich verzetten om de natuur te beschermen.

Concrete interventies

IUCN NL werkt aan concrete interventies die de veiligheid van bedreigde natuurbeschermers verbeteren, zoals een registratiesysteem om beter inzicht te krijgen in de problematiek, veiligheidstrainingen en maatregelen en het documenteren van bewijs voor strafzaken.

Ook zorgen we ervoor dat er snel actie ondernomen kan worden als natuurbeschermers in nood zijn. Dat doen we bijvoorbeeld door fondsen beschikbaar te stellen zodat mensen acuut in veiligheid gebracht kunnen worden of rechtsbijstand kunnen krijgen.

Vrouwelijke natuurbeschermers

Hierbij richten wij ons met name op vrouwelijke natuurbeschermers, omdat zij bovenop geweld en dreigingen ook vaker met discriminatie te maken krijgen. Zo informeren we vrouwen uit het Amazonegebied over hun recht op bescherming in milieuzaken en welke stappen zij kunnen ondernemen wanneer dat recht geschonden wordt.

Dit recht is opgenomen in het Escazú verdrag– ’s werelds eerste bindende overeenkomst met bepalingen over milieu-en mensenrechtenactivisten dat vorig jaar werd ingesteld.

Structurele oplossing

Naast praktische maatregelen om de veiligheid van natuurbeschermers te vergroten, is er dringend behoefte aan een structurele oplossing. Wij pleiten daarom op nationaal, EU en VN niveau voor regelgeving die bedrijven verplicht om in hun gehele waardeketen mensenrechtenschendingen en degradatie van de natuur te voorkomen.

Samen met andere maatschappelijke organisaties roept IUCN NL de Nederlandse overheid op om nationale wetgeving te implementeren en  zich te blijven inzetten voor de totstandkoming van regelgeving op EU en VN niveau, waarbij de UN Guiding Principles en de OESO Richtlijnen als uitgangspunt dienen.

IUCN NL zet zich in voor de veiligheid van natuurbeschermers als onderdeel van onze projecten Forests for a Just Future en Amazon Rights in Focus.

Meer weten?

Liliana Jauregui
Liliana Jauregui
Senior Expert Environmental Justice
Antoinette Sprenger
Senior Expert Environmental Justice