Foto door Mariel Cabero, IUCN NL

Regenwoud veiligstellen

De helft van de regenwouden op aarde is verdwenen. Het Amazonegebied is het belangrijkste overgebleven ecosysteem. 35% van het Colombiaanse grondgebied maakt deel uit van het Amazoneregenwoud.

Samen met de Colombiaanse natuurorganisaties FCDS en Ambiente y Sociedad en met nieuwsplatform Mongabay willen we criminaliteit in de Amazonebossen van Colombia een halt toeroepen, en de rechten en het levensonderhoud van inheemse en lokale gemeenschappen verbeteren. Zij zijn immers de beste bewakers van het bos.

Het tegengaan van boscriminaliteit en het versterken van de rechten van lokale gemeenschappen zijn noodzakelijk om de rijke biodiversiteit van het Amazonegebied te behouden. Zo dragen we bij aan het bereiken van de klimaatdoelstelling van 1,5 graden en aan duurzame ontwikkeling.

Bewakers van het bos

Onderzoek laat zien dat beheer door inheemse gemeenschappen een zeer effectieve vorm van natuurbehoud is. De hoeveelheid ontbossing in gebieden waar oorspronkelijke bewoners van het bos wonen is veel lager[1]Fa, J. E., Watson, J. E., Leiper, I., Potapov, P., Evans, T. D., Burgess, N. D., & Garnett, S. T. (2020). Importance of Indigenous Peoples’ lands for the conservation of Intact Forest … Continue reading en de grootste successen voor het behoud van natuur en welzijn worden behaald als inheemse en andere lokale gemeenschappen de leiding hebben[2]Dawson, N., Coolsaet, B., Sterling, E., Loveridge, R., Nicole, D., Wongbusarakum, S., … & Rosado-May, F. (2021). The role of Indigenous peoples and local communities in effective and equitable … Continue reading.

Hoe stellen wij Amazoneregenwoud in Colombia veilig?

  • Betere informatie – We zorgen ervoor dat inheemse en lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en lokale autoriteiten toegang hebben tot relevante informatie. Zo kunnen ze boscriminaliteit (zoals de verkoop van illegaal gekapt hout) beter opsporen, rapporten en bestrijden.
  • Betere handhaving – We delen de inzichten uit diepgravend onderzoek naar boscriminaliteit met handhavingsinstanties en de landen die de producten afnemen. Door beter inzicht in de dynamiek erachter, kan boscriminaliteit effectiever bestreden worden.
  • Betere rechtspositie – We staan inheemse en lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en natuurbeschermers juridisch bij. We geven hen de juiste instrumenten en adviezen om hun rechten te verdedigen.
  • Toegang tot nationale en internationale fora – Dankzij training en toegang tot de nieuwste technologie kunnen inheemse en lokale gemeenschappen en maatschappelijke organisaties misstanden en de gevolgen daarvan melden bij nationale en internationale instanties, zoals Interpol en de Verenigde Naties. Die hebben meer macht om verandering teweeg te brengen. 
  • Meer veiligheid – We brengen boscriminaliteit en bedreiging van natuurbeschermers onder de aandacht via rapportages en mediaproducties. Door het probleem zichtbaarder te maken, maken we het de daders moeilijker. Zo dragen we bij aan meer veiligheid voor inheemse en lokale gemeenschappen en de tropische bossen die zij beschermen.
Foto: FCDS

Oorzaken van ontbossing

Wat zijn de oorzaken van ontbossing van de Colombiaanse Amazone? Wie zijn hierbij betrokken? En wat voor gevolgen heeft het voor de natuur en de mensen die daar wonen?

In de serie Drivers of deforestation in the Colombian Amazon analyseren we de belangrijkste oorzaken van ontbossing in het gebied.

Lees de Engelstalige artikelen:

Drivers of deforestation in the Colombia Amazon

Meer weten?

Mariel Cabero
Expert Environmental Justice
Marc Hoogeslag
Senior Expert Nature Conservation
Liliana Jauregui
Liliana Jauregui
Senior Expert Environmental Justice
Nadine Kliffen_IUCN NL
Nadine Kliffen
Communications Manager

Index

Index
1 Fa, J. E., Watson, J. E., Leiper, I., Potapov, P., Evans, T. D., Burgess, N. D., & Garnett, S. T. (2020). Importance of Indigenous Peoples’ lands for the conservation of Intact Forest Landscapes. Frontiers in Ecology and the Environment, 18(3), 135-140. https://doi.org/10.1002/fee.2148
2 Dawson, N., Coolsaet, B., Sterling, E., Loveridge, R., Nicole, D., Wongbusarakum, S., … & Rosado-May, F. (2021). The role of Indigenous peoples and local communities in effective and equitable conservation. Ecology and Society, 26(3). https://www.ecologyandsociety.org/vol26/iss3/art19/