Indonesië kan klimaatbelofte niet waarmaken zonder ingreep in palmoliesector

Meer dan honderd wereldleiders, waaronder de Indonesische president Joko Widodo, hebben op de klimaattop van Glasgow toegezegd om voor 2030 een einde te maken aan ontbossing. Zonder stop op nieuwe palmolieplantagevergunningen en herziening van bestaande vergunningen, kan Indonesië die belofte echter niet waarmaken.

Header photo: palm oil plantation © Sawit Watch

In de Glasgow-verklaring erkennen wereldleiders dat voor het bereiken van de doelstellingen rond landgebruik, klimaat, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling verdere actie nodig is op het gebied van duurzame productie en consumptie. De ondertekenaars verklaren onder andere dat zij zich meer zullen inspannen voor duurzame productie, en dat de productie van basisproducten ontbossing niet in de hand mag werken.

Toch heeft niemand de olifant in de kamer genoemd: de palmoliestrategie van Indonesië. Zelf zei de Indonesische president in zijn toespraak op de eerste dag van de klimaattop, dat Indonesië gezegend is als het meest koolstofrijke land ter wereld met uitgestrekte regenwouden, mangroves, oceanen en veengebieden. Hij benadrukte dat Indonesië vastbesloten is om dit natuurlijk kapitaal te beschermen, temeer omdat het zoveel CO2 opvangt.

Gemiste kans

Hij miste echter de kans om een verlenging aan te kondigen van het moratorium op palmolievergunningen, dat in september afliep. Dit terwijl de uitbreiding van oliepalmplantages in Indonesië grote risico’s met zich meebrengt, zoals omzetting van biodiversiteitsrijke bossen en veengebieden in monocultuurplantages, en toename van de CO2-uitstoot.

Het moratorium heeft onder andere tot doel nieuwe vergunningen te stoppen totdat beter is uitgezocht of huidige vergunningen aan de wet en landsgebruiksregels voldoen. Het is bekend dat er vele vergunningen zijn uitgegeven in gebied dat bos als bestemming heeft. Verlenging van het moratorium is belangrijk om duurzame productie mogelijk te maken.

Uitbreiding oliepalm zal klimaatverandering verergeren

Om de klimaatdoelstellingen te halen, wil Indonesië fossiele brandstoffen voor voertuigen vervangen door biobrandstof op basis van palmolie. Maar zonder moratorium op nieuwe palmolieplantages, zal die aanpak klimaatverandering juist in de hand werken.

De Indonesische overheid berekende dat er zeker 15 miljoen hectare aan nieuwe oliepalmplantages nodig zou zijn om de overgang van fossiele brandstoffen naar biobrandstof mogelijk te maken. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige plantageareaal.

IUCN NL schaart zich daarom achter de groeiende groep maatschappelijke organisaties en burgers die aandringen op verlenging en versterking van het moratorium op nieuwe palmolieplantages in Indonesië. Zonder stop op nieuwe plantagevergunningen en het terugtrekken van illegale vergunningen, heeft het klimaatbeleid van Indonesië geen kans van slagen.

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van Michel Riemersma en Sawit Watch.

Meer weten?