Nederland accepteert door IUCN NL verzochte aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Tijdens de sessies van de VN-Mensenrechtenraad, die de afgelopen dagen plaatsvonden in Geneve, zijn de resultaten van de Universal Periodic Review met betrekking tot Nederland vastgesteld. Hieruit blijkt dat Nederland bijna alle door IUCN NL, Milieudefensie en Stand Up for Your Rights verzochte aanbevelingen accepteert.

Headerfoto: Stilt houses are seen beside mangroves along a river in Paombong town in Bulacan province, north of Manila, Philippines. (c) Basilio Sepe

De geaccepteerde aanbevelingen zijn gericht op de invoering van wetgeving die het Nederlandse bedrijfsleven verplicht in hun (internationale) waardeketen onderzoek te doen naar (potentiële) schendingen van mensenrechten, het toebrengen van (potentiële) schade aan de natuur en de impact van hun activiteiten op het klimaat.

‘ Nederland laat zien dat zij dit onderwerp serieus neemt en nationale wetgeving wenst in te voeren.’

Antoinette Sprenger – IUCN NL

Nationale IMVO-wetgeving

Dit jaar is Nederland onderdeel van de zogenaamde Universal Periodic Review (UPR) die vanuit de VN-Mensenrechtenraad wordt georganiseerd, waarbij de Nederlandse overheid en belanghebbenden de gelegenheid hebben te rapporteren over de staat van de mensenrechten in Nederland.

Verschillende landen (Bhutan, Cape Verde, Chili, Costa Rica, Duitsland, Ecuador, Filippijnen, Panama en Vanuatu) gaven aanbevelingen die in lijn zijn met wat IUCN NL, Milieudefensie en Stand Up for Your Rights hadden verzocht; namelijk de invoering van wetgeving op grond waarvan Nederlandse bedrijven in hun (internationale) waardeketen onderzoek moeten doen naar potentiële mensenrechtenschendingen en het (potentieel) toebrengen van schade aan de natuur. Nederland heeft de aanbevelingen die deze landen hebben gegeven geaccepteerd en moet de aanbevelingen nu gaan uitvoeren.

‘De acceptatie van deze aanbevelingen is goed nieuws,’ zegt Antoinette Sprenger, senior expert environmental justice bij IUCN NL. ‘ Nederland laat zien dat zij dit onderwerp serieus neemt en nationale wetgeving wenst in te voeren.’

OESO-richtlijnen

Nederland heeft, onder andere, de aanbeveling geaccepteerd dat de nationale wetgeving voor bedrijven in ieder geval in lijn moet zijn met de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen. ‘Dat is erg relevant in het kader van de discussie rondom de door de ChristenUnie ingediende Initiatiefwet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen, ‘ zegt Sprenger. ‘De Initiatiefwet is immers gestoeld op de OESO-richtlijnen, dus acceptatie van deze aanbeveling geeft aan dat ook Nederland vindt dat de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen toonaangevende internationale standaarden zijn die opgevolgd dienen te worden.’

Klimaatverandering

Ook heeft Nederland diverse aanbevelingen geaccepteerd die zien op het treffen van maatregelen om verdere klimaatverandering te beperken. Gezien het IPCC synthese rapport dat vorige week werd gepubliceerd is actie op dit onderwerp zeer urgent.

Volgens dit rapport overschrijden wij in vrijwel alle scenario’s de 1,5 graden opwarming tussen 2030 en 2035: tien jaar eerder dan verwacht in het vijfde synthese-rapport van het IPCC (AR5) uit 2014. Volgens het rapport is het desondanks nog steeds mogelijk de opwarming aan het einde van de eeuw tot 1,5 graden te beperken met hooguit een beperkte overschrijding, maar dan moeten er wel urgente maatregelen getroffen worden.

Betere wetgeving

IUCN NL pleit op nationaal en internationaal niveau voor betere wetgeving die voorkomt dat bedrijven mensenrechten schenden en schade toebrengen aan de natuur en het klimaat. Dat doen wij bijvoorbeeld als onderdeel van ons programma Forests for a Just Future, dat onder andere als doel heeft om de bewegingsvrijheid en veiligheid van natuurbeschermers te waarborgen, zodat zij op hun beurt de natuur kunnen beschermen en klimaatverandering kunnen tegengaan.

Lees meer

Antoinette Sprenger
Senior Expert Environmental Justice