IUCN NL heeft vorige week in Genève aan de leden van de VN-mensenrechtenraad het rapport toegelicht dat zij gezamenlijk met Milieudefensie en Stand Up for Your Rights indiende in het kader van het zogenaamde mensenrechtenexamen. In dat rapport vragen wij aandacht voor de negatieve impact die het Nederlandse bedrijfsleven (in)direct heeft op de mensenrechten en de natuur in het zuidelijk halfrond. Wij vragen om aanbevelingen die ertoe leiden dat het Nederlandse bedrijfsleven in hun (internationale) waardeketen onderzoek moet doen naar potentiële mensenrechtenschendingen, het toebrengen van schade aan de natuur en de impact van hun activiteiten op het klimaat.

Dit jaar is Nederland aan de beurt voor de Universal Periodic Review (UPR). Dit is een soort mensenrechtenexamen vanuit de VN, waarbij de Nederlandse overheid en belanghebbenden de gelegenheid hebben om aan de VN-mensenrechtenraad te rapporteren over de staat van de mensenrechten in Nederland. Diplomaten van andere landen kunnen vervolgens aanbevelingen geven aan Nederland om de situatie te verbeteren.

Aandacht voor impact bedrijfsleven

Antoinette Sprenger, Senior Expert Environmental Justice bij IUCN NL: ‘Het was erg goed om bij de VN aandacht te kunnen vragen voor deze problematiek. Via gesprekken met diplomaten van verschillende VN-lidstaten hebben wij de relevantie van bindende regelgeving voor het bedrijfsleven onder de aandacht gebracht. Veel diplomaten van landen uit het zuidelijk halfrond herkenden de zaken die wij in ons rapport aan de orde stelden. ‘

Infographic met onze aanbevelingen aan de VN

Aanbevelingen aan Nederland

Begin november wordt de Nederlandse mensenrechtensituatie besproken in de VN-mensenrechtenraad. De Nederlandse overheid presenteert dan haar rapport. Vervolgens vindt er een uitwisseling plaats tussen de leden van de VN-mensenrechtenraad en Nederland. VN-lidstaten kunnen vervolgens aanbevelingen doen aan Nederland om de mensenrechten situatie te verbeteren. ‘Wij hopen dat zij ervoor zullen kiezen om onze aanbeveling te volgen en zullen verzoeken dat Nederland bindende regelgeving implementeert voor het bedrijfsleven op grond waarvan zij mensenrechtenschendingen en beschadigingen aan de natuur moeten voorkomen en hun impact op het klimaat verminderen,’ zegt Sprenger.

Lees meer

Antoinette Sprenger
Senior Expert Environmental Justice