Nederland krijgt verzochte aanbeveling op invoering due diligence wetgeving

Afgelopen dinsdag is de mensenrechtensituatie in Nederland besproken door de Mensenrechtenraad in Genève tijdens de Universal Periodic Review. IUCN NL, Milieudefensie en Stand Up For Your Rights dienden gezamenlijk een rapport in om aandacht te vragen voor de mensenrechtenschendingen die in de waardeketen van het Nederlandse bedrijfsleven plaatsvinden. Het doel daarvan was om aanbevelingen te verkrijgen van VN-lidstaten, die ertoe leiden dat het Nederlandse bedrijfsleven in hun (internationale) waardeketen onderzoek moet doen naar potentiële mensenrechtenschendingen en het toebrengen van schade aan de natuur. Ook onderzoek naar de klimaatimpact van de bedrijfsactiviteiten zou daarvan onderdeel moeten vormen.

Headerfoto: Mathias Reding, Unsplash

Verschillende landen (Butan, Cape Verde, Chili, Costa Rica, Duitsland, Ecuador, Filippijnen, Panama en Vanuata) hebben aanbevelingen gegeven. Antoinette Sprenger, Senior Expert Environmental Justice bij IUCN NL: ‘Wij zijn zeer verheugd met deze aanbevelingen die in lijn zijn met waarvoor wij hebben gelobbyd in Geneve. Het is goed te zien dat deze landen de relevantie van deze wetgeving inzien en dat de connectie tussen klimaatverandering en mensenrechten wederom wordt erkend.’

Nederland dient nu te bevestigen welke van de aanbevelingen die tijdens de sessie zijn gegeven, zullen worden opgevolgd. ‘Ik verwacht dat Nederland de aanbevelingen met betrekking tot het invoeren van bindende regelgeving voor het bedrijfsleven op grond waarvan zij mensenrechtenschendingen en beschadigingen aan de natuur moeten voorkomen zal aanvaarden. Het opstellen van een klimaatplan zal daarvan een onderdeel’, zegt Sprenger.

Eind maart 2023 wordt het eindrapport van de Universal Periodic Review met betrekking tot Nederland door de VN openbaar gemaakt. Dan is te zien welke aanbevelingen daadwerkelijk door Nederland zijn geaccepteerd.

Betere wetgeving

IUCN NL pleit op nationaal en internationaal niveau voor betere wetgeving die voorkomt dat bedrijven schade toebrengen aan mensenrechten, de natuur en het klimaat. Dat doen we bijvoorbeeld als onderdeel van ons programma Forests for a Just Future, dat onder andere als doel heeft om de bewegingsvrijheid en veiligheid van natuurbeschermers te waarborgen, zodat zij op hun beurt de natuur kunnen beschermen en op die wijze klimaatverandering tegengaan.

Verder lezen

Meer weten?

Antoinette Sprenger
Senior Expert Environmental Justice