Postcode Loterij schenkt ruim 331 miljoen euro voor een groene, rechtvaardige wereld

Dankzij 3 miljoen deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij komen er dit jaar weer honderden miljoenen euro’s terecht bij een grote verscheidenheid aan goede doelen die werken aan een betere wereld, waaronder IUCN NL en verschillende Nederlandse leden van IUCN. Gisteren maakte de loterij bekend dat ze dit jaar maar liefst 331,9 miljoen euro kan verdelen onder 175 organisaties.

Headerfoto: Het IUCN NL team

Deze schenkingen komen onder andere ten goede aan noodhulp vanwege de oorlog in Oekraïne, het beschermen en herstellen van de Nederlandse biodiversiteit, het versterken van mensenrechten en klimaatslimme landbouwmethodes die boeren weerbaarder maken tegen klimaatverandering.

IUCN NL ontving opnieuw een jaarlijkse bijdrage van 900.000 euro van de Postcode Loterij. Met deze bijdrage zetten we ons in voor de bescherming van natuur wereldwijd.

Cruciale stukken natuur verbinden

Sinds 2001 benutten we de vaste bijdrage van de Postcode Loterij om ngo’s in staat te stellen om de leefgebieden van bedreigde soorten te beschermen en verbinden. ‘Het gaat om cruciale stukken natuur’, vertelt Marc Hoogeslag, projectleider van het landaankoopfonds. ‘Door strategische stukken grond aan te kopen of te leasen, kan een bedreigde diersoort vaak direct beschermd worden. Zo wist het gouden leeuwaapje in het Atlantisch regenwoud aan de kust van Brazilië zich op spectaculaire wijze terug te vechten, en heeft de creatie van een natuurreservaat in Bolivia de ernstig bedreigde blauwkeelara van de ondergang behoed.’

Nederlandse natuurbeweging versterken

Bovendien benutten we de bijdrage van de loterij ook om de natuurbeweging in Nederland te versterken. ‘Als platform voor de 38 Nederlandse leden van IUCN brengen we de groene organisaties samen rond grote, gedeelde belangen en bevorderen we het bundelen van de krachten voor de natuur en biodiversiteit’, zegt Coenraad Krijger, directeur IUCN NL.

‘We trekken samen op om de natuur op de agenda te zetten, bijvoorbeeld door het organiseren van het Groene Debat. We stomen op naar de biodiversiteitstop in Kunming later dit jaar, waar nieuwe biodiversiteitdoelen zullen worden vastgesteld die moeten worden vertaald naar Nederlandse, nationale doelen. Daarom is juist nu een goedgeorganiseerd geluid vanuit de natuurbeweging belangrijk. We zijn blij dat we dat met hulp van de loterij kunnen realiseren.’

Dankzij de deelnemers

‘We zijn de deelnemers van de Postcode Loterij erg dankbaar,’ vertelt Dorine Manson, managing director Nationale Postcode Loterij. ‘Dankzij hen kunnen wij weer een astronomisch bedrag schenken aan een veelheid aan organisaties. Van natuurbescherming tot welzijn, van gezondheid tot het versterken van mensenrechten, van armoedebestrijding tot toegang tot onderwijs: op hun eigen manier werken deze organisaties aan hun missie voor een betere wereld. Daar doen wij het voor.’

Lees meer