Digitale technologieën kunnen met steeds meer toepassingen worden ingezet voor natuurbehoud en natuurherstel. Zo kunnen drones in korte tijd gebieden monitoren en kan er snel ingegrepen worden bij illegale kap, bosbranden of illegale stroperij. Ook kunnen trekroutes van dieren in kaart worden gebracht.

Headerfoto: (c) Ghanese jongen met drone afgehaald van Wikimedia

Digitale efficiëntie

Voorbeelden van digitale middelen die ingezet worden zijn satellietbeelden, drones, ruimtelijke data-analyses, mobiele apps, cameravallen en geluiddetectie-systemen. ‘Deze technologieën zullen snel verder ontwikkelen en breder ingezet gaan worden. Op een gegeven moment zullen deze technieken met big data analyses hele gebieden in de gaten kunnen houden. Dit betekent dat veldwerk alleen hoeft te worden gedaan als dit echt nodig is’, aldus Maxime Eiselin die zich bij IUCN NL bezighoudt met innovatieve technologieën.

Digitalisering als kans voor inheemse groepen

Inheemse groepen hebben vaak nauwelijks toegang tot digitale middelen. Maar zij spelen meestal wel een grote rol in het beheer van gebieden. Daarom is het van belang dat inheemse groepen de kans krijgen om gebruik te maken van digitale monitoringstechnieken. Met mobiele apps gericht op citizen science kan al eenvoudig nuttige informatie over biodiversiteit of illegale activiteiten worden ingewonnen. Dit komt van pas om natuurgebieden nog efficiënter te beschermen en bewaken in samenwerking met lokale overheden en natuurorganisaties.

Veiligheid boven alles

Technologieën die gebieden monitoren vanaf een afstand kunnen de veiligheid van natuurbeschermers waarborgen. In gebieden die onveilig zijn voor mensen kunnen bijvoorbeeld drones ingezet worden om gevaarlijk veldwerk te vermijden. Satellietbeelden kunnen worden gebruikt om te kijken waar hulp nodig is na een natuurramp, of die zelfs voorkomen door kwetsbare gebieden op te sporen.

Technologieën om biodiversiteit te beschermen

Wij gebruiken deze technologieën steeds meer om biodiversiteit en natuurbeschermers zo goed mogelijk te beschermen. Een voorbeeld hiervan is dat wij via dronebeelden illegale ontbossing en visserij hebben opgespoord. Daardoor konden lokale overheden deze praktijken een halt toeroepen. Dit deden wij in samenwerking met maatschappelijke organisaties in Afrika en Azië. Meer uitleg en voorbeelden over dit onderwerp zijn te lezen in de factsheet Digitale middelen helpen om betere beslissingen te nemen.