Prototype Nationaal Dashboard Biodiversiteit gelanceerd

Het gaat niet goed met de natuur in Nederland. Natuurgebieden staan zwaar onder druk door stikstof, droogte en versnippering, waardoor zelfs algemene soorten als het konijn en de egel in aantallen afnemen[1]Living Planet Report Nederland, 2023. bron: Living Planet Report Nederland 2023. Vanuit zowel de EU als de VN zijn doelstellingen opgesteld om biodiversiteitsverlies te stoppen en om te buigen naar herstel vóór 2030. Maar om dit ambitieuze doel te bereiken, moeten we wel weten hoe Nederland ervoor staat. Liggen we op koers om de doelen te halen?

Headerfoto: Rivier de Berkel bij Zutphen (c) Marten Schoonman, Naturalis

Daarom ontwikkelt IUCN NL in samenwerking met Naturalis, SoortenNL en Sovon het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. In het Dashboard staat biodiversiteitsherstel tot 2030 centraal. Op 22 mei, de Internationale Dag van de Biodiversiteit, is tijdens een webinar het prototype van het Dashboard gepresenteerd.

Wat is het Nationaal Dashboard Biodiversiteit?

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit (NDB) biedt een overzicht van betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde en regelmatige geüpdatete informatie over de biodiversiteit in Nederland. Deze informatie wordt verzameld vanuit verschillende rapporten en dashboards, zoals het Compendium voor de Leefomgeving en het Living Planet Report Nederland. Zowel Europese als Nederlandse doelen worden gebruikt als referentie.

We ontwikkelen het NDB voor professionals op posities met invloed op de sleutelfactoren voor biodiversiteitsherstel in Nederland (beleidsmakers, ambtenaren, bedrijven) en voor het algemeen geïnteresseerde publiek.

Hoe ziet het eruit?

De doelen van het NDB zijn opgedeeld in 4 thema’s die samen Nederland richting biodiversiteitsherstel leiden. Dat zijn: de biodiversiteit aan de beterende hand helpen; de natuur beschermen en uitbreiden; het verminderen van de druk op biodiversiteit; en tenslotte het stimuleren van systeemverandering. Aan de hand van deze thema’s zijn indicatoren opgesteld waaraan de staat van de biodiversiteit en daarmee de voortgang van biodiversiteitsherstel kan worden afgelezen. Voorbeelden zijn de oppervlakte aan herstelde ecosystemen, de uitstoot van stikstof en de omvang van afgeschafte schadelijke subsidies.

Benieuwd naar de thema’s, doelen en het uiterlijk van het Nationaal Dashboard Biodiversiteit?

Webinar

Op 22 mei is het prototype van het NBD gepresenteerd aan een grote groep geïnteresseerden die het Dashboard, zodra het af is, zullen gaan gebruiken. Kijk het webinar hieronder terug:

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Hoe draagt dit bij aan biodiversiteitsherstel?

In Nederland is recent de aandacht voor biodiversiteit sterk toegenomen en er zijn en worden verschillende ambitieuze plannen en regelgeving ontwikkeld. Maar omdat het totaalplaatje van alle acties op landelijk niveau mist, blijft de effectiviteit van genomen maatregelen en beleid onzeker.

Het Dashboard brengt bestaande informatie samen en koppelt dit direct aan nationale doelen. Stappen die nog moeten worden gezet om biodiversiteit te herstellen worden zo overzichtelijk in kaart gebracht en bieden een duidelijke richting voor handelen voor beleidsmakers en professionals.

Wat jij kunt doen

Samen met SoortenNL, Naturalis en Sovon gaan we er alles aan doen om het Nationaal Dashboard Biodiversiteit zo snel mogelijk online te hebben. Het ontwerp en de inhoud die je in de brochure terugvindt zijn hier de basis voor. Wil je meewerken aan de verdere ontwikkeling van het Dashboard? Neem dan contact op met Hanneloes Weeda via hanneloes.weeda@iucn.nl.

Meer weten over biodiversiteitsherstel in Nederland?

Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation
Hanneloes Weeda
Grants and Funding Manager
Telefoon: 020-3018246

Index

Index
1 Living Planet Report Nederland, 2023. bron: Living Planet Report Nederland 2023