Mangroves for coastal protection

Verenigde Naties stemmen in met definitie van nature-based solutions

Op 1 maart 2022 heeft de milieutop van de Verenigde Naties (UNEA) in Kenia ingestemd met een formele definitie van nature-based solutions. Daarmee erkennen overheden wereldwijd de kracht van de natuur om klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en andere maatschappelijke problemen aan te pakken.

Headerfoto: Muhammadh Saamy, Unsplash

Bij nature-based solutions wordt de kracht van de natuur ingezet als bondgenoot in het oplossen van diverse milieuproblemen, zoals bodemdaling, kusterosie, verzwakte landbouwgronden, droogte, overstromingen en dierplagen. Nature-based solutions gaan vaak hand-in-hand met het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.

Natuurlijke oplossing voor milieuproblemen

Nature-based solutions worden steeds meer geaccepteerd door overheden, bedrijven en andere partijen die maatschappelijke problemen willen oplossen. Maar een algemene, formeel erkende definitie van het concept was er tot afgelopen dinsdag nog niet. ‘Het is een zeer positieve ontwikkeling dat de lidstaten van de VN nature-based solutions nu officieel en op multilateraal niveau erkennen als oplossing,’ vertelt Maxime Eiselin, expert nature-based solutions bij IUCN NL.

Nature-based solutions in biodiversiteitsverdrag

‘Dankzij de definitie kunnen nature-based solutions beter worden opgenomen in internationale milieuverdragen,’ zegt Eiselin. Er is nu een grotere kans dat nature-based solutions expliciet genoemd zullen worden in het nieuwe biodiversiteitsverdag dat tijdens de biodiversiteitstop (CBD COP15) in Kunming later dit jaar gesloten zal worden. 

Internationale standaard van IUCN

Bovendien is de definitie van NbS die de VN hebben aangenomen bijna identiek aan de definitie die IUCN hanteert. Eiselin: ‘Dat juichen we toe. Er zingen, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, veel verschillende interpretaties rond die onvoldoende rekening houden met de voorwaarden die de internationale standaard voor nature-based solutions van IUCN stelt.’

Nature-based solutions: meer dan een instrument om CO2-voetafdruk te verlagen

We moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat de lokale bevolking baat heeft bij nature-based solutions en dat het niet wordt gereduceerd tot een instrument voor bedrijven en overheden om hun CO2-voetafdruk te verlagen. De formele definitie helpt om duidelijkheid te scheppen over wat nature-based solutions is en waaraan dit moet voldoen.

Wat zijn nature-based solutions?

Bij nature-based solutions wordt de kracht van de natuur ingezet als bondgenoot in het oplossen van diverse milieuproblemen, zoals bodemdaling, kusterosie, verzwakte landbouwgronden, droogte, overstromingen en dierplagen.

Definitie VN nature-based solutions

De VN hanteert de volgende definitie van nature-based solutions:

Nature-based solutions are actions to protect, conserve, restore, sustainably use and manage natural or modified terrestrial, freshwater, coastal and marine ecosystems, which address social, economic and environmental challenges effectively and adaptively, while simultaneously providing human well-being, ecosystem services and resilience and biodiversity benefits.

Definitie IUCN nature-based solutions

De definitie van de VN lijkt sterk op de definitie die IUCN hanteert:

Nature-based Solutions are actions to protect, sustainably manage, and restore natural and modified ecosystems that address societal challenges effectively and adaptively, simultaneously providing human well-being and biodiversity benefits.

Meer weten over nature-based solutions?

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions