Woman collecting wood (c) Kouy Socheat, NTFP Cambodia IUCN NL

Biodiversiteitscrisis: waarden van de natuur integreren in beleid

Het Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) publiceerde vandaag een rapport over de verschillende waarden van de natuur en de integratie hiervan in besluitvorming. Dit is een belangrijke kans in de aanpak van de biodiversiteitscrisis.

Headerfoto: (c) Kouy Socheat

De natuur heeft vele waarden. Een bos kan een plek zijn voor ontspanning op een warme zomerdag. Het is een habitat voor plant- en diersoorten. Bomen slaan koolstof op, waardoor de gevolgen van de klimaatverandering worden beperkt. Als bomen worden gekapt om tot meubels te worden verwerkt, hebben ze een economische waarde. Dit zijn slechts vier voorbeelden van de waarden van de natuur, die essentiële onderdelen zijn van onze culturen, identiteiten, economieën en manieren van leven.

Mede-oorzaak biodiversiteitscrisis

In 2019 concludeerde IPBES dat de gezondheid van ecosystemen, waarvan wij en alle andere soorten afhankelijk zijn, sneller verslechtert dan ooit sinds het bestaan de mens. Wanneer we een bos verliezen, verliezen we ook de waarde die het heeft.

De natuur wordt meer dan ooit bedreigd omdat we er in ons beleid, onze keuzes en ons handelen niet genoeg waarde aan hechten. Dit komt onder andere doordat we het moeilijk vinden om te waarderen wat niet goed meetbaar is. En het is makkelijker om te meten hoeveel hout we uit een bos kunnen halen, dan de rol die bossen hebben in het reguleren van overstromingen. Cruciale waarden worden daarom vaak genegeerd in de keuzes die we maken.

Het is gemakkelijk om de waarde van iets in te zien wanneer het eenmaal verloren is gegaan. Laten we daar niet op wachten.

Maxime Eiselin, Senior Expert Nature-based Solutions

Natuur waarderen in besluitvorming

In 2018 gaven bijna 140 regeringen 82 deskundigen de opdracht om een IPBES-evaluatierapport op te stellen over de verschillende waarden van de natuur en hoe ze geïntegreerd kunnen worden in besluitvorming. Zij hebben meer dan 13.000 wetenschappelijke artikelen, overheidsrapporten en bijdragen van inheemse en lokale gemeenschappen bestudeerd. Deze inclusieve onderzoeksbenadering is belangrijk om de biodiversiteitscrisis effectiever aan te pakken en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te behalen.

Het doel van dit evaluatierapport is om als basis te dienen voor de besluitvorming van regeringen, de civiele samenleving, inheemse en lokale gemeenschappen, het bedrijfsleven en andere partijen wereldwijd. Het beschrijft de kansen en de uitdagingen voor de integratie van waarden van de natuur in besluitvorming en draagt beleidsondersteunende instrumenten aan. Het rapport identificeert ook de behoeften op het gebied van capaciteitsopbouw en kennishiaten voor toekomstig onderzoek.

Het is gemakkelijk om de waarde van iets in te zien wanneer het eenmaal verloren is gegaan. Laten we daar niet op wachten. Het is tijd om alle waarden van de natuur te begrijpen en hier prioriteit aan te geven in besluitvorming.

Bezoek voor meer informatie en het rapport de IPBES website.

Maxime Eiselin
Senior Expert Nature-based Solutions