Bosherstel voor een duurzame waardeketen voor houtskool in Ghana

Verduurzamen van de waardeketen voor houtskool in Ghana

Houtskool is de belangrijkste energiebron in Ghana. In de afgelopen decennia vond er door de vraag naar houtskool veel ontbossing plaats. Samen met GIZ, werken IUCN NL en haar partners aan een holistische aanpak om de houtskoolwaardeketen te verduurzamen.

Dit is een van de inspirerende verhalen uit het IUCN NL jaarverslag, waarin we terugblikken op ons werk in 2021.

Headerfoto: A Rocha Ghana

Productie van houtskool in Ghana

Met het project ‘Forest Landscape Restoration through a Sustainable Wood Energy Value Chain’ richt IUCN NL zich op het herstel van bossen die gedegradeerd zijn door de productie van houtskool. Dit wordt gedaan door middel van verschillende herstelmethoden, afhankelijk van het gebied en de behoefte van de gemeenschappen in Centraal- en Noord-Ghana.

Natuurlijk herstel

Gebieden worden hersteld door bomen te planten, door te helpen bij het natuurlijke herstel door het land te wieden of door het gebied de kans te geven zich op natuurlijke wijze te herstellen. Een andere methode die wordt ingezet is agroforestry, waarbij bomen worden gecombineerd met landbouw op hetzelfde perceel. Die methode geeft boeren de kans om extra bomen of planten te kweken.

De behoeften en mogelijkheden verschillen per boer en hangen af van de soorten bomen die worden geplant. Zo kunnen boeren bijvoorbeeld kiezen uit mango of shea. Andere bosgebieden worden hersteld door op systematische wijze inheemse bomen te planten.

‘Dit project creëert veel werkgelegenheid en inkomsten voor de gemeenschappen. Een mooie stimulans voor de lokale bevolking en vooral belangrijk voor vrouwen en jongeren.’

Barbara Hendus, Expert Conservation & Extractives

Vertrouwen voor de toekomst

Barbara Hendus was namens IUCN NL betrokken bij dit initiatief. Zij vertelt: ‘Het doel was om 700 hectare land te herstellen, wat vergelijkbaar is met ongeveer 1400 voetbalvelden. We hebben dit doel nu al bereikt, wat mij veel vertrouwen geeft voor de toekomst van de natuur in Ghana.

Onze partners A Rocha Ghana en Tropenbos Ghana betrokken vanaf het begin van het project lokale
gemeenschappen bij de selectie van de locaties, maar ook bij het opkweken van zaailingen en de plant-activiteiten. ‘Dit creëert veel werkgelegenheid en inkomsten voor de gemeenschappen. Een mooie stimulans voor de lokale bevolking en vooral belangrijk voor vrouwen en jongeren’, aldus Barbara.

In de meeste huishoudens in Ghana is de man namelijk nog de voornaamste kostwinner en vaak hebben vrouwen en jongeren weinig mogelijkheden om zelf hun geld te verdienen. De boomkwekerijen bieden die mogelijkheid wel.

Samen werken aan herstel

Door partnerorganisaties te ondersteunen bij belangenbehartiging en het adviseren van gemeenschappen over landgebruik, gaan we ontbossing tegen. IUCN NL en haar partners helpen bij het planten van bomen en het herstellen van landschappen die bijdragen aan het levensonderhoud van de lokale gemeenschappen.

Meer weten?

Barbara Hendus
niet langer werkzaam bij IUCN NL