Headerfoto: Nationaal Park Weerribben-Wieden © Elly Kelders via Unsplash

Wetlands zorgen voor drinkwater, hebben een rijke biodiversiteit en zijn belangrijk voor het opvangen van klimaatverandering. Zo werken veengebieden als sponzen die grote hoeveelheden water vasthouden en loslaten in tijden van droogte. Ook houden wetlands veel CO2 vast, waardoor ze een ‘nature-based solution’ vormen in de strijd tegen klimaatverandering. Ondanks hun belangrijke rol staan Europese wetlands onder druk: door- land en bosbouw, verstedelijking en de winning van turf zijn veel gebieden drooggelegd.

Duurzaam herstel en behoud van wetlands

REWET brengt de potentie van wetlands in kaart voor een duurzaam herstel en behoud van deze belangrijke ecosystemen. Het onderzoek richt zich onder andere op het monitoren van biodiversiteit, broeikasgasemissies en de opname van broeikasgassen, en kijkt naar verschillende maatregelen om deze opname te optimaliseren.

Door middel van een routekaart voor het herstel van wetlands en concrete aanbevelingen voor beleidsmakers en gebiedsbeheerders heeft REWET als doel bij te dragen aan de Europese klimaat- en biodiversiteitsdoelen voor 2030.

Om deze video te kunnen bekijken moet je ‘Sociale media en advertenties’-cookies accepteren. Klik hier om jouw cookie-instellingen te wijzigen.

Zeven open laboratoria in Europa

Wetlandgebieden in zeven Europese landen vormen de open laboratoria van het onderzoek. Deze gebieden zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van lokale omstandigheden, geografische kenmerken, bestuursvormen en sociaal-culturele context. Hierdoor kunnen we een volledig beeld krijgen van de samenhang tussen wetlands, koolstof en klimaat(verandering).

De zeven open laboratoria liggen verspreid over Europa:

  • Nederland: 1000 hectare veengebied in Nationaal Park Weerribben-Wieden
  • Oostenrijk: 200 hectare moerasland en uiterwaarde in het Morava-riviergebied
  • Finland: 11 hectare veengebied in Ylpässuo
  • Estland: 200 hectare Ess-soo-moeras
  • België: de riviergebieden Bêche en Emmels 1000
  • Italië: 30 hectare in het UNESCO-biosfeerreservaat van ‘Po Grande’
  • Portugal: 90 hectare veen in het Paul da Gouxa Nature-reservaat.

Europees samenwerkingsverband

REWET is een multidisciplinair samenwerkingsverband van universiteiten, adviesbureaus, non-profitorganisaties, waterschappen, lokale overheden en internationale organisaties.

Het project bouwt voort op de kennis en ervaring van eerdere en huidige verwante initiatieven. IUCN NL streeft naar maximale synergie met de organisaties achter deze projecten om elkaars werk te versterken en kennis optimaal te delen. Voorbeelden van deze ‘zusterprojecten’ zijn ALFAwetlands, WET HORIZONS, WaterLANDS en WildE.

Publicaties over wetlands:

Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie. Gepubliceerde visies en standpunten zijn uitsluitend van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of CINEA. De Europese Unie noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Meer informatie? Neem contact op met:

Caspar Verwer
Senior Expert Nature Conservation
Mark van der Wal
Senior Expert Ecosystems & Extractives