Green Livelihoods Alliance

De Green Livelihoods Alliance is een samenwerking tussen IUCN NL, Milieudefensie, Tropenbos International en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In dit vijf jaar durende partnerschap werken we nauw samen met lokale partnerorganisaties en gemeenschappen in onder andere DR Congo, Bolivia en Indonesië aan het behoud van beboste landschappen.

Bossen zijn belangrijk voor het levensonderhoud van lokale gemeenschappen. Zo leveren ze schoon water, vruchtbare grond voor voedsel en zorgen ze voor een stabiel klimaat. Door het stimuleren van multi-stakeholder gesprekken tussen maatschappelijk middenveld, overheid en bedrijfsleven, beogen we beleid en praktijk te verbeteren voor behoud van beboste landschappen. De Green Livelihoods Alliance is één van de 25 strategische partnerschappen binnen het beleidskader ‘Samenspraak en Tegenspraak’ van oud-minister Lilianne Ploumen.

Jaarlijkse voortgangsrapportages

Hieronder vindt u de jaarlijkse voortgangsrapportages: