Shared Resources Joint Solutions

Overal ter wereld staan ecosystemen en de diensten die zij leveren onder druk. In het vijf jaar durende partnerschap Shared Resources Joint Solutions versterken we samen met het Wereld Natuur Fonds en het Ministerie van Buitenlandse Zaken de capaciteit van lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties in 16 lage- en middeninkomenslanden om samen met overheden en bedrijven de ecosysteemdiensten watervoorziening, klimaatbestendigheid en voedselzekerheid veilig te stellen. Shared Resources Joint Solutions (SRJS) is één van de 25 strategische partnerschappen binnen het beleidskader ‘Samenspraak en Tegenspraak’.

Bekijk hoogtepunten uit dit programma

Verschenen nieuwsbrieven

Schrijf u in voor de nieuwsbrief