Coconut trees in Sirsi India_Photo Madhushree Narayan on Unsplash

Gids voor internationaal ketenbeheer in de eiwittransitie

Meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten in ons voedingspatroon: dat willen we bereiken met de eiwittransitie. Voldoende eiwitten zijn belangrijk voor een gezond lichaam, maar dit mag niet ten koste gaan van de planeet. Een nieuwe balans van 60% plantaardige en 40% dierlijke eiwitten draagt bij aan de oplossingen voor klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis. Tenminste, als ze verantwoord zijn geproduceerd.

Headerfoto: Ⓒ Madhushree Narayan via Unsplash

Het is belangrijk dat de eiwittransitie op verantwoorde wijze plaatsvindt, met in de plantaardige ketens zelf ook aandacht voor natuur en mens. Daarvoor is het essentieel dat internationale productieketens van plantaardige ingrediënten aan duurzaamheidseisen voldoen, waar ook ter wereld.

Een gids voor plantaardige eiwitketens

Het is belangrijk om natuur, milieu en sociale risico’s uit te sluiten om een verantwoorde plantaardige keten te vormen. Dit betekent bijvoorbeeld dat bos geen ruimte heeft moeten maken voor plantages en dat arbeidsrechten worden gerespecteerd. Voor biologische voeding is er al strenge controle, maar voor verantwoorde plantaardige ketens vaak nog niet.

IUCN NL heeft daarom een praktische gids voor verantwoorde plantaardige ketens uitgebracht, met ketenanalyses van AidEnvironment. Deze gids helpt bedrijven bij het inschatten en voorkomen van risico’s en bevat minimumeisen waaraan plantaardige eiwitketens moeten voldoen.

Hoe is het gesteld met het waterbeheer op de amandelplantage? Hebben alle medewerkers die cashewnoten pellen voldoende beschermende kleding tegen de giftige doppen? En hoe is het gesteld met de biodiversiteit in het gebied waar de soja voor menselijke consumptie vandaan komt? Krijgt de natuur voldoende ruimte?

De gids werd gelanceerd op het Plant the Future diner op donderdag 13 oktober. Dit evenement werd georganiseerd door de Transitiecoalitie Voedsel in samenwerking met Nieuwspoort en The Farm Kitchen. Deze coalitie bestaat uit onder meer uit ondernemers, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties, waaronder IUCN NL.

De gids en factsheets

Duurzaam plantaardig op wereldschaal – Gids voor internationaal ketenbeheer in de eiwittransitie bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte gaat in op het wat, hoe en waarom van verantwoorde plantaardige eiwitketens en het tweede gedeelte uit analyses van zestien ketens, welke weergegeven zijn in overzichtelijke factsheets, en een vergelijkend overzicht. Weet ons te vinden voor feedback en meer informatie over de methoden en mogelijkheden.

Factsheet per chain:

Meer weten? Neem contact op met: