Cattle in Paraguay (c) WWF Paraguay

Ontbossingsrisico in Latijns-Amerika: aanbevelingen voor investeerders

Op 1 december 2020 bracht het Braziliaanse ruimteagentschap INPE naar buiten dat de ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is gestegen tot het hoogste niveau in twaalf jaar. Ook de productie van rundvlees in Latijns-Amerika gaat gepaard met ontbossing. VBDO, IUCN NL en WNF doen aanbevelingen aan Nederlandse investeerders om te voorkomen dat zij daar via hun beleggingen aan bijdragen.

Sinds 2016 werken de VBDO, WNF en IUCN NL samen om investeerders te informeren over biodiversiteitsrisico’s omtrent rundvleesproductie in Latijns Amerika. Uit een in 2020 uitgevoerd intern onderzoek onder Nederlandse financiële instellingen blijkt dat het financierings- en investeringsbeleid van de onderzochte organisaties nog niet voldoende is gericht op vleesproductie en het risico op ontbossing en landconversie.

Aanbevelingen voor Nederlandse financiële sector

Daarom presenteren de VBDO, IUCN NL en WNF nu aanbevelingen aan de financiële sector. De aanbevelingen zijn bedoeld om Nederlandse financiële instellingen te helpen de risico’s voor ontbossing en landconversie beter te integreren in hun beleid en investeringsbeslissingen.

De aanbevelingen komen voort uit discussies met maatschappelijke organisaties uit Latijns-Amerika, investeerders en bedrijven tijdens een driedelige webinarserie, en de interviews en het interne onderzoek die daaraan vooraf gingen.

Het paper gaat in op de impact en risico’s van de productie van rundvlees in Latijns-Amerika en beschrijft hoe Nederlandse financiële instellingen met deze risico’s zoals ontbossing omgaan. Adresseren ze dit thema in hun investerings- en financieringsbeleid?

Oplossingen

Vervolgens wordt ingegaan op de oplossingen die ngo’s en bedrijven aandragen voor het beheersen van de risico’s en het bewerkstelligen van een ontbossingsvrije leveranciersketens. Daarbij wordt ook besproken hoe een aantal investeerders zelf al op zoek is naar oplossingen en dit in de praktijk brengt.

Behalve concrete aanbevelingen, biedt de publicatie ook een overzicht van vragen die investeerders kunnen stellen in gesprekken met bedrijven in de rundvleesproductieketen.

Zie ook

Meer weten?