Future For Nature Award voor de blauwkeelara en jaguar

Marc Hoogeslag
Senior Expert Nature Conservation

Twee van de drie winnaars van de prestigieuze Future For Nature Award zijn partners van IUCN NL. De Nederlander Tjalle Boorsma ontvangt de onderscheiding voor zijn inzet om de blauwkeelara voor uitsterven behoeden.  María Fernanda Puerto-Carillo zet zich in Venezuela in voor het behoud van de  jaguar.

De Future For Nature Award wordt jaarlijks uitgereikt aan drie jonge natuurbeschermers die een voorbeeldfunctie vervullen binnen de natuurbescherming. Naast Tjalle Boorsma en María Fernanda Puerto-Carrillo viel ook Iroro Tanshi uit Nigeria in de prijzen voor zijn bijdrage aan de bescherming van  vleermuizen. De drie winnaars ontvangen naast de erkenning voor hun inzet ook een geldbedrag van 50.000 euro  voor het financieren van verdere beschermingsmaatregelen binnen hun projecten.

Nestelen in palmbomen

Met dank aan de deelnemers van de Nationale Postcodeloterij, die het landaankoopfonds van IUCN NL steunen, kocht Tjalle’s organisatie Armonía verschillende stukken bedreigde natuurgebieden waar specifieke palmboomsoorten voorkomen die de ara’s voorzien van voedsel en nestholtes. Verder droeg IUCN lidorganisatie ARTIS bij aan meer nestgelegenheid voor de blauwkeelara door samen met Armonía speciale nestkasten te ontwikkelen.

Deze inspanningen hebben bijgedragen aan een comeback van deze zeldzame vogelsoort. Na jaren van daling, groeide de populatie blauwkeelara’s eindelijk weer (broedseizoen 2019). De blauwkeelara is daarmee op weg om zijn classificering ‘ernstig bedreigd’ te ontstijgen.

Gemeenschap betrekken bij bescherming

María Fernanda Puerto-Carillo is een belangrijke partner voor het project ‘Operation Jaguar’ van IUCN NL, wat zich inzet voor het terugdringen van stroperij en illegale handel in jaguars in Zuid-Amerika. Venezuela verkeert al jaren in crisis, en de staat waar María werkt wordt geteisterd door gewapende rebellengroepen. Haar organisatie Proyecto Sebraba is één van de laatsten die zich nog inzet voor het monitoren en beschermen van de jaguars in het gebied.

Trouw publiceerde een artikel over het werk van Tjalle Boorsma en María Fernanda Puerto-Carillo.

Komende zondag 10 mei spreekt Liliana Jauregui, senior expert Environmental Justice bij IUCN NL, tijdens een livesessie van de ‘Jaguar week’ die Proyecto Sebraba organiseert.

Lees meer