Een veilige broedplaats voor de blauwkeelara

De Boliviaanse blauwkeelara is, met naar schatting 250-300 individuen in het wild, een van de meest zeldzame papegaaisoorten op aarde. Met hulp van IUCN NL is het belangrijkste leefgebied van deze kieskeurige nestbouwer veiliggesteld en kan de blauwkeelarapopulatie zich herstellen. 

Probleem

De blauwkeelara komt maar op één plek ter wereld voor: de Beni Savanne in Noord-Bolivia. Hier groeien de Motacu-palmbomen waarvan de ara’s afhankelijk zijn. De ara’s leven van de palmnoten en maken hun nesten in de holtes van de stam.

Op verschillende plekken is dit unieke leefgebied echter ruw verstoord. De natuurlijke graslanden zijn kaalgegraasd door decennialange veeteelt. Ook wordt regelmatig grasland afgebrand om plaats te maken voor meer landbouw en veehouderij.

Hierdoor is het leefgebied van de ara ernstig aangetast en wordt de soort in zijn voorbestaan bedreigd. Op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten heeft de blauwkeelara de status 'ernstig bedreigd'.  

Aanpak

Om de ara’s een toevluchtsoord te bieden heeft de Boliviaanse natuurorganisatie Armonia in 2008 het Barba Azul reservaat gecreëerd: 3.555 hectare beschermd leefgebied voor de blauwkeelara.

Met steun van het landacquisitiefonds van IUCN NL kocht Armonia in 2013 nog eens 1.900 hectare in het noordelijke deel van de Beni Savanne. Juist daar groeien de specifieke palmboomsoorten die de ara’s voorzien van voedsel en nestholtes.

In 2017 financierde IUCN NL een tweede uitbreiding van 681 hectare. Deze aankoop was om de zuidelijke populatie een veilige broedplaats te bieden. En om nog meer nestgelegenheid te creëren installeert Armonia, met steun van IUCN-lidorganisatie ARTIS, speciaal ontworpen nestkasten in het reservaat.

Resultaat

Dankzij deze maatregelen is het Barba Azul reservaat nu een toevluchtsoord waar de ara’s veilig kunnen slapen, foerageren en broeden. Dankzij de beschermde habitat gaat het beter met de populatie en zijn de kansen op overleven vergroot. 

In 2017 spotten de parkwachters van Armonia een groep van 155 blauwkeelara’s, een record. Hiermee is Barba Azul de belangrijkste plaats ter wereld voor behoud van deze ernstig bedreigde soort.

Het nestkastprogramma is een groot succes: tot nu toe zijn al 76 blauwkeelarakuikens uitgevlogen. Dankzij voortdurende verbeteringen aan de kasten vliegen nu gemiddeld 9 kuikens per jaar uit, waar dat bij aanvang van het nestkastprogramma nog 4 waren.

Tot slot hebben de jarenlange inspanningen om de blauwkeelara te beschermen de papegaaiensoort een eretitel opgeleverd: in Bolivia heeft de blauwkeelara nu de status van nationaal erfgoed. 

DeelPagina delen met AddThis