De bescherming van een klein stukje natuur kan een wereld van verschil maken

Het Sterrebos, dat gisteren ontruimd werd, is dan wel klein, maar heeft een grote natuurwaarde. Er komen beschermde diersoorten voor, die met de kap van het bosje een belangrijk stuk leefgebied dreigen te verliezen. Dat de bescherming van een klein stukje natuur een wereld van verschil kan maken, blijkt uit de vele successen die wij hebben behaald door op strategische wijze bedreigde stukken natuur aan te kopen.

Headerfoto: Red-shanked Douc Langur (c) Bjorn Olesen/Viet Nature

De urgentie om de natuur te beschermen is groter dan ooit: 1 miljoen plant- en diersoorten zijn met uitsterven bedreigd. Belangrijke oorzaken daarvan zijn verlies en fragmentatie van leefgebied. Door op strategische plekken stukken grond aan te kopen, kunnen we de habitat van bedreigde diersoorten herstellen en beschermen.

Kostenefficiënte natuurbescherming

De aankoop van stukken bedreigde natuur is een extreem doeltreffende en kostenefficiënte manier om de natuur te beschermen. Door twee geïsoleerde stukken bos weer met elkaar te verbinden, wordt het leefgebied van bedreigde diersoorten in één klap een heel stuk groter.

Die strategie passen wij al ruim 20 jaar toe door middel van een fonds dat speciaal bestemd is voor het aankopen van natuur. We stellen zorgvuldig geselecteerde natuurorganisaties in o.a. Afrika, Azië en Latijns-Amerika in staat om door het kopen van stukken grond natuur te herstellen en beschermen. Het eigendom en de verantwoordelijkheid voor het aangekochte natuurgebied komen in handen van deze lokale natuurorganisaties.

Talloze successen met kleine stukken grond

De succesverhalen zijn talloos. Zo hebben de inspanningen van onze lokale partnerorganisatie Alliance for Tompotika Conservation in Indonesië er bijvoorbeeld toe geleid dat de populatie van de bedreigde maleo-vogel bij Mount Tompotika op Sulawesi verviervoudigd is. En dankzij het werk van onze partner AMLD in het Atlantisch regenwoud aan de kust van Brazilië is het gouden leeuwaapje bezig met een comeback.

Voor deze successen was vaak maar een klein stuk grond nodig. Door dat ene stuk natuur te verbinden of beschermen kunnen we dus het verschil maken voor tal van bedreigde soorten.

Dat geldt ook voor het Sterrebos: als onderdeel van het netwerk van natuurgebieden draagt het bij aan de verbinding van de Nederlandse natuur.  

Meer lezen?

Marc Hoogeslag
Senior Expert Nature Conservation