Natuurbeheer

Het redden van soorten is nodig: niet alleen omdat planten en dieren een recht hebben om te overleven, maar ook omdat mensen planten en dieren nodig hebben om zelf te overleven. De natuur is immers onze basis. 

Facts

De grootste bedreiging voor soorten wereldwijd is verlies van leefgebied

Biodiversiteitsverlies staat nummer 6 in de top 10 van mondiale risico's

Meer dan 70.000 plantsoorten worden gebruikt in traditionele en moderne medicijnen

Actueel

Experts

Oplossingen

 • Protected Area

  Beschermde gebieden

  IUCN NL werkt aan goed beheer van beschermde gebieden wereldwijd.
 • Aftrapbijeenkomst: biodiversiteit

  Biodiversiteitsverdrag

  IUCN NL roept Nederlandse organisaties op om bij te dragen aan het Biodiversiteitsverdrag.
 • Bedreigde diersoorten genieten betere bescherming dankzij het IUCN NL landaankoopfonds

  Landaankoop

  IUCN NL stelt natuurorganisaties in zuidelijke landen in staat om bedreigde stukken natuur aan te kopen of te leasen.
 • Neushoorn

  Rode Lijst van bedreigde soorten

  De IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten is de meest uitgebreide informatiebron over de status van soorten.
 • Afrikaanse olifant

  Wildlife crime

  IUCN NL werkt aan het bestrijden van stroperij en illegale handel in bedreigde soorten.

Projecten