Deel

Pagina delen met AddThis

Hoe de financiële sector kan bijdragen aan duurzame landschappen

20 september 2018

Op 19 september bracht IUCN NL meer dan 100 mensen bijeen om de brug te slaan tussen natuurlijk en financieel kapitaal. Voortbouwend op de inzichten van de afgelopen vijf jaar, lanceerde IUCN NL een strategie die de transitie naar een duurzamer financieel systeem zal helpen versnellen. 

Op het hoofdkantoor van EY kwamen vertegenwoordigers van de financiële sector, bedrijfsleven, publieke sector, ngo’s en wetenschap samen om de laatste kennis op te doen, maar ook om praktisch hun bijdrage te leveren aan concrete projecten. Acht ondernemers presenteerden daartoe hun duurzame businessideeën.

De samenhang tussen financieel en natuurlijk kapitaal

Investeringen in duurzame landschappen nemen langzaam toe. Enkele koplopers onder de financiële instellingen, met investeringsportefeuilles die in de biljoenen lopen, beginnen hun investeringen af te meten aan de bijdrage die zij leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s). 

Ook realiseren steeds meer investeerders zich dat het veranderende klimaat en het uitputten van natuurlijke hulpbronnen een risico vormt. Toch blijkt het een uitdaging om investeringen om te buigen naar duurzame projecten. Anders gezegd: de schakel ontbreekt tussen investeerders enerzijds, en de initiatiefnemers van groene projecten anderzijds. 

“IUCN NL wil de brug slaan tussen deze leveranciers van financieel kapitaal en natuurlijk kapitaal”, aldus Jan Willem den Besten, Senior Expert Green Finance bij IUCN NL.

Iets dat volgens keynote spreker Carlos de Bourbon de Parme hoognodig is: "Dit soort ongebruikelijke coalities zijn hard nodig. Natuur, daar breng je niet zomaar een bezoekje aan, het is ons thuis. En we moeten ons huis onderhouden."

Om te zorgen dat investeringen ook winst opleveren voor de natuur heeft IUCN NL een sustainable finance strategie ontwikkeld, gebruikmakend van de lessen van de afgelopen vijf jaar pionieren met groene investeringen. Deze strategie werd tijdens de bijeenkomst gepresenteerd in de vorm van een boekje 'Bridging financial and natural capital'. 

De sustainable finance strategie heeft twee pijlers.  Allereerst werkt IUCN NL aan het  ontwikkelen van groene projecten die rendabele investeringskansen vormen voor financiers.  Daar is veel vraag naar, beaamde ook Remco Bleijs van EY gisteren: "Er is meer dan genoeg investeringsgeld beschikbaar, maar de business case moet meer zijn dan slechts een goed idee. Het moet zodanig ingericht zijn dat het winst oplevert voor investeerders."

Ten tweede zet IUCN NL in op het samenwerken met de financiële sector om hun negatieve impact op de natuur om te buigen naar investeringen die duurzaam zijn. Tot slot adviseert IUCN NL bij de ontwikkeling van tools en beleid die deze activiteiten helpen versoepelen of stimuleren. "Daarbij maken we gebruik van de lessen uit de praktijk", zegt Den Besten. 

Stimuleren van duurzame businessmodellen 

Sinds 2012 voedt IUCN NL een kweekvijver van groene projecten die ‘investor-ready’ zijn. Dat gebeurt via het Mobilising More for Climate initiatief. Den Besten: “Het doel van Mobilising More is om het aanbod van interessante investeringskansen in groene projecten te vergroten, zodat we private geldschieters kunnen mobiliseren.”

Elk jaar pitchen ondernemers hun meest veelbelovende businessplan om klimaatproblemen in ontwikkelingslanden tegen te gaan voor een jury van investeerders. Via MoMo krijgen kansrijke projecten begeleiding in het financierbaar maken. De winnaar – het project met het meeste investeringspotentieel – wint bovendien startkapitaal om de business case verder aan te scherpen.

Afgelopen woensdag bij EY werden de finalisten bekendgemaakt. Wie van hen het meeste investeringspotentieel heeft wordt duidelijk tijdens de finale op 31 oktober november tijdens Global Impact Investing Network in Parijs.

Lees meer

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Jan Willem den Besten