Deel

Pagina delen met AddThis

Rapport ‘One Planet Approaches’ maakt vertaalslag van theorie naar praktijk

27 november 2017

Vandaag lanceren WNF en IUCN NL samen een innovatief rapport dat laat zien hoe bedrijven binnen de grenzen van onze planeet kunnen gaan opereren. Hier is al eerder theoretisch onderzoek naar gedaan, maar dit rapport maakt een vertaalslag naar de praktijk. Het geeft aan hoe verschillende partijen (het bedrijfsleven, de overheid en ngo’s) de bestaande theorie rondom ecologische grenzen toepasbaar kunnen maken.

In het rapport ‘One Planet Approaches, Methodology Mapping and Pathways Forward’ worden verschillende benaderingen in kaart gebracht. Het rapport analyseert tientallen bestaande tools, methoden, raamwerken, programma’s en actieplannen die gebruikt kunnen worden om duurzaam te opereren binnen de grenzen van onze planeet. Hiermee geeft het inzicht in de hiaten en vervolgstappen voor verdere ontwikkeling .

Verder ondersteunt het rapport het internationaal wetenschappelijk debat rondom de planetaire grenzen door belangrijke aanbevelingen te doen. Dit gebeurt in de vorm van een raamwerk van 8 stappen voor ngo’s, bedrijven en overheden, met de bijbehorende risico’s en uitdagingen. Doel is om samen te werken aan een veerkrachtige planeet, die kan blijven voorzien in het welzijn van toekomstige generaties.

One Planet Thinking

Het onderzoek is uitgevoerd door Metabolic, in opdracht van het One Planet Thinking programma. Dit initiatief van WNF, in samenwerking met IUCN NL, stimuleert en ondersteunt bedrijven en overheden om binnen de veilige grenzen van de planeet te opereren. Dit is dringend nodig, aangezien de mensheid meer van onze aarde vraagt dan deze duurzaam kan bieden. Dit raakt niet alleen het welzijn van toekomstige generaties, maar is ook een reëel risico voor bedrijven op korte termijn.

“Het rapport geeft ons een belangrijke basis om onze visie op het planetaire systeem te verwezenlijken en om samen te werken met bedrijven, overheden en wetenschap, uitgaande van een veerkrachtige planeet als referentiepunt”, zegt Katinka Abbenbroek, hoofd van One Planet Thinking.

“We zullen verder bouwen op de inzichten van dit rapport binnen onze One Planet Thinking Community of Science, waarin vooraanstaande wetenschappers bij elkaar komen. Deze gemeenschap legt verbanden tussen relevante wetenschappelijke informatie over ecologische grenzen. Daarnaast identificeert ze de waarde van beschikbare methoden, indicatoren en doelstellingen binnen het normatieve raamwerk van One Planet Thinking.” 

Bekijk het rapport

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Romie Goedicke