Deel

Pagina delen met AddThis

Natuurbescherming en verbeterde veiligheid voor vrouwelijke mijnwerkers gaan hand in hand

26 november 2018

Kleinschalige goudwinning in de Guyana’s veroorzaakt ontbossing en vervuiling van riviersystemen. Vrouwelijke mijnwerkers worden geconfronteerd met zware arbeidsomstandigheden. Een innovatief controlesysteem slaat twee vliegen in één klap: het zorgt voor betere bescherming van ecosystemen én vergroot de veiligheid van vrouwen in de mijnbouwsector.

"In de Guyana's is de ontbossing door goudwinning toegenomen met een alarmerende 100.000 hectare in de periode 2008-2015", zegt Caspar Verwer, Expert Nature Conservation bij IUCN NL. Meer dan 40.000 km waterwegen worden direct of indirect beïnvloed door goudwinning.

Bij de overheid is onvoldoende capaciteit om illegale activiteiten te traceren. "Dit gebrek aan controle vormt een bedreiging voor de biodiversiteit en het functioneren van ecosystemen. Het maakt mijngebieden ook een gevaarlijke plaats voor vrouwen," legt Verwer uit.

Veiligheid van vrouwelijke mijnwerkers verbeteren

Een groeiend aantal vrouwen is betrokken bij goudwinning, hetzij als toezichthouder, eigenaar van grond of materialen, of als veldwerker. "Deze vrouwen zijn sterk gemotiveerd om een goed inkomen te verwerven, zodat hun kinderen naar school kunnen en ze hun familie kunnen helpen", zegt Urica Primus, voorzitter van de Guyana Women Miners Organization (GWMO). "Daarbij worden geconfronteerd met zware arbeidsomstandigheden: pesten, gender-gerelateerd geweld, corruptie en zelfs mensenhandel."

In de afgelegen mijngebieden in dichte bossen, met nauwelijks voorzieningen, maakt het gebrek aan controle deze vrouwen extra kwetsbaar. Met de steun van IUCN NL en WNF, kwam GWMO met een innovatieve oplossing om illegale activiteiten te stoppen en de veiligheid van vrouwelijke mijnwerkers te verbeteren. GMWO start binnenkort met het gebruik van drones en een monitoring-app waarmee mensen in het veld illegale activiteiten direct kunnen melden.

Illegale activiteiten een halt toeroepen

"GWMO is de enige maatschappelijke organisatie die intensief met de mijngemeenschappen samenwerkt om de sociale en economische problemen in de mijnbouw aan te pakken," vertelt Verwer. "Zij vormen als het ware de ogen en oren in het werkveld en zijn zo goed in staat om illegale activiteiten, zoals ontbossing, stroperij en activiteiten buiten concessiegebieden, op te sporen." De organisatie werkt nauw samen met politiediensten om de handhaving te verbeteren.

De app stelt vrouwen in staat om wangedrag, bedreigingen en zelfs verwondingen onmiddellijk te melden," legt Primus uit. "Het geeft hen een belangrijke verbindingslijn met de juiste autoriteiten." Het systeem stimuleert vrouwen ook om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen over hun leefgebied. "De monitoringgegevens en -rapporten helpen hen aan te sturen op geïnformeerde planningsbeslissingen, zoals de beste locatie voor hulptroepen of gezondheidsklinieken."

Win-win

De verbeterde monitoring en handhaving draagt niet alleen bij aan het beschermen van ecosystemen, maar leidt ook tot betere werk- en veiligheidsomstandigheden voor vrouwelijke mijnwerkers. Het bevorderen van verantwoorde mijnbouwpraktijken en het verbeteren van de inclusiviteit gaan zo hand in hand.

Lees meer verhalen uit Shared Resources Joint Solutions

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Caspar Verwer