Deel

Pagina delen met AddThis

Op weg naar Marseille: het Regional Conservation Forum 2019 in Rotterdam

5 juli 2019

Van 1-3 juli hebben meer dan 320 natuurbeschermers uit Europa, Rusland en Centraal-Azië in Rotterdam het nieuwe IUCN-programma 2021-2024 besproken en gezamenlijk de regionale prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld. Op deze regionale bijeenkomst zijn de eerste stappen gezet naar het IUCN World Conservation Congress 2020 in Marseille waar de basis gelegd wordt voor een mondiaal Biodiversiteitsakkoord. In oktober 2020 moet er tijdens de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) in Kunming een mondiaal natuurakkoord gesloten worden, naar voorbeeld van het klimaatakkoord van Parijs.

Inclusief beleid: natuurbehoud voor en door iedereen

Grethel Aguilar, waarnemend directeur-generaal van IUCN, riep op tot geëngageerde en constructieve discussies over het concept IUCN-programma. Ze benadrukte dat het de rol van de IUCN-leden cruciaal is: "IUCN-leden bieden regionale perspectieven en zorgen er daardoor voor dat onze plannen relevant zijn voor de hele wereld”. Over een aantal dingen waren alle deelnemers het snel eens: het komende IUCN-programma moet inclusief zijn en moet ervoor zorgen dat jonge generaties ook worden betrokken. Het moet nieuwe technologieën en innovaties toepassen en sterk de nadruk leggen op communicatie, onderwijs en gendergelijkheid. 

Coenraad Krijger, directeur van IUCN Nationaal Comité van Nederland, concludeerde dat we het stoppen van biodiversiteitsverlies als een gezamenlijke taak moeten omarmen, aangezien natuur landsgrenzen overstijgt, en "als IUCN familie delen we allemaal hetzelfde doel - een groene, gezonde en mooie planeet voor iedereen en alle miljoenen andere levensvormen die deze wereld kent". Hij bedankte het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Zuid-Holland voor hun steun. Zonder hen had IUCN niet een dergelijk Regionaal Forum bijeen kunnen roepen

Officiele opening door Grethel Aguilar

 

IUCN als aanvoerder

Het nieuwe programma is vormgegeven voor en door IUCN, en heeft als doel om de mondiale politieke agenda te beïnvloeden en mensen te inspireren tot een duurzame transitie. "We moeten een hoger ambitieniveau tonen en tegelijkertijd realistisch zijn als het gaat om onze doelen om de diepgaande veranderingen in onze samenleving te versnellen," zei Boris Erg, directeur van het regionale kantoor van IUCN voor Oost-Europa en Centraal-Azië. Het voorgestelde programma is gestructureerd rond vier thema's onder de noemers: ‘Healthy Lands and Waters’, ‘Healthy Oceans’, ‘Climate Change Mitigation and Adaptation’ and Equitable Governance of Natural Resources.  

"Om een effectieve impact van ons programma mogelijk te maken, moeten we als IUCN streven naar het creëren van de politieke wil die nodig is om natuur op de agenda te krijgen in de economische wereld," benadrukte Luc Bas, directeur van het regionale kantoor van IUCN voor Europa. "Het economische systeem moet veranderen, en onze samenleving moet een breder welvaartsbegrip krijgen anders dan alleen winst”, aldus Bas.

Henk Ovink, Eerste Watergezant voor het Koninkrijk der Nederlanden herinnerde het Forum aan de noodzaak van urgente actie en riep op tot IUCN hier een leidende rol in te pakken. "U besprak het gebrek aan politieke wil. IUCN kan het maatschappelijk middenveld mobiliseren, een sterke actieagenda opzetten en samenwerking faciliteren om politici verantwoordelijk te houden en hen te helpen bij de uitdagingen waarmee wij als samenleving worden geconfronteerd", voegde hij eraan toe. 

RCF day 1: High--level panel discussion on a Post 2020 Biodiversity Framework

 

Op weg naar Marseille

Het Regional Conservation Forum in Rotterdam diende als een belangrijke voorbereiding in aanloop naar het IUCN World Conservation Congress 2020 in Marseille. Het opende een constructieve dialoog, bracht de leden op de hoogte van bestuurlijke hervormingen in de Unie, en bood een platform voor haar leden om hun voorstellen voor ontwerpresoluties te delen. 

Tijdens de officiële afsluiting van het Forum zei de ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Philippe Lalliot, dat hij heel blij was om te horen dat het evenement een vruchtbare uitwisseling tussen de deelnemers had bewerkstelligd. Hij liet iedereen weten: "We zijn nu klaar om van Rotterdam 2019 naar Marseille 2020 te gaan. We kijken ernaar uit u volgend jaar in Frankrijk te verwelkomen om samen het IUCN World Conservation Congress tot een groot succes te maken”. 

IUCN World Conservation Congress 2020, 's werelds grootste biodiversiteitsevenement, vindt plaats van 11-19 juni in Marseille, Frankrijk. Het thema van het congres is: ‘Eén natuur, één toekomst', en benadrukt de noodzaak van gezonde natuur als voorwaarde voor het garanderen van een duurzame toekomst van onze planeet. De uitkomsten van het IUCN-congres zullen nieuwe mondiale doelen stellen om de toenemende biodiversiteitscrisis een halt toe te roepen met een VN-Biodiversiteitsakkoord in oktober 2020 in Kunming, China.

 

Downloads & links

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Carl Königel