Deel

Pagina delen met AddThis

Waarom het werkt

Werken met de natuur - niet ertegen

Ecosystem-based adaptation erkent de natuurlijke dynamiek in een ecosysteem en maakt gebruik van haar specifieke eigenschappen om ecosysteemdiensten zoals voedsel- en drinkwatervoorziening of risicoreductie bij rampen te verbeteren. Door deze integrale aanpak versterken EbA maatregelen het hele ecosysteem en vergroten daarmee de weerbaarheid van lokale gemeenschappen en soorten tegen de gevolgen van klimaatverandering. EbA praktijk werkt met de kracht van de natuur (in plaats daarvan deze te negeren of zelfs tegen te werken): hierdoor creëert het een krachtige bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering.

Kostenefficiënt

Gebruikmakend van het vermogen van de natuur om te voeden en beschermen kunnen dure technologische oplossingen soms worden vermeden. EbA maatregelen zijn daarnaast kostenefficiënt omdat ze vaak meerdere functies van een ecosysteem verbeteren waar vervolgens verschillende groepen van profiteren. Bijvoorbeeld: mangroveherstel zorgt niet alleen voor kustbescherming tijdens cyclonen maar creëert ook kraamkamers voor vis, en verhoogt daarmee de visopbrengst van lokale vissers. Het aanleggen van overloopgebieden voor rivieren voorkomt niet alleen overstroming van dorpen en steden maar het vruchtbare rivierslib dat in het overloopgebied wordt afgezet is ook gunstig voor landbouw. Ook creëert het tijdelijke waterbekkens die een gunstig effect hebben op de watervoorziening tijdens droge perioden. Een investering in ecosysteem gebaseerde klimaatadaptatie is tegelijkertijd een investering in ontwikkeling van (lokale) gemeenschappen en natuurbehoud.

Multi-stakeholder aanpak

Bij het ontwikkelen van EbA interventies worden altijd alle betrokkenen op de doellocatie (bijvoorbeeld boeren) meegenomen en indien van toepassing ook op nationaal niveau (bijvoorbeeld het Ministerie van Landbouw). Tijdige en voortdurende betrokkenheid van deze partijen is van essentieel belang voor het welslagen van een EbA strategie, omdat zij niet alleen degenen zijn die de kennis, ervaring en middelen hebben maar ook het risico lopen op de gevolgen van klimaatverandering. 

  Meer weten?

  Neem contact op met onze expert.

  Facts

  • In de Verenigde Staten leveren kustecosystemen (duinen, riet- en moeraslanden) kustbescherming ter waarde van 23 miljard Amerikaanse dollars.
  • Als de kustbescherming op de Maladiven enkel zou bestaan uit betonnen dijken en golfbrekers dan zou dat tussen 1,6 en 2,7 miljard Amerikaanse dollars kosten. Tot nu ligt ‘deze taak’ bij het koraalrif dat het ‘gratis’ doet. 
  • Voor de kust van Nederland heeft een publiek-privaat consortium in 2011 een haakvormig schiereiland opgespoten. Vervolgens verspreiden de krachten van de natuur (zeestroming, golfslag en wind) het zand over een groter gebied waardoor de kust versterkt wordt en er tegelijkertijd een gebied ontstaat voor natuur- en recreatiedoeleinden. 

   

   “Natuur is een krachtige bondgenoot in onze strijd tegen klimaatverandering. We kunnen het ons niet permitteren natuur buiten beschouwing te laten; zonder kan geen enkele klimaatactie slagen.” - Inger Andersen, IUCN Director General.

   

  iucn_championing_nature-based_solutions

  Voorbeelden van EbA maatregelen:

  • Duurzaam waterbeheer, waarin stroomgebieden, aquifers, uiterwaarden en vegetatie beheerd worden op een manier die waterberging bevordert en hoogwater reguleert.

  • Risicoreductie bij rampen, waarbij herstel van kustecosystemen zoals mangroves een effectieve buffer vormen tegen stormvloeden, zout kwelwater en kustafslag.
  • Duurzaam beheer van graslanden en weidegronden, die het levensonderhoud van lokale veeboeren verbetert en de weerbaarheid tegen droogte en overstromingen vergroot
  • Het inrichten van landbouwsystemen, waarin inheemse kennis, en het behoud van de genetische diversiteit van gewassen en vee wordt ingezet om de weerbaarheid van het systeem te vergroten.
  • Beheer van struwelen en bossen om de omvang en frequentie van ongecontroleerde bosbranden te beperken
  • Effectief beheer van beschermde gebieden om zo de levering van ecosysteemdiensten die de veerkracht van lokale gemeenschap bij klimaatverandering verhogen te waarborgen.
   (bron: UNCCD)

  Actueel

  DeelPagina delen met AddThis