Deel

Pagina delen met AddThis

66% van de in Nederland gebruikte soja nog steeds onverantwoord

13 oktober 2016

De doelstelling van Nederland voor de inkoop van verantwoorde soja is niet gehaald: slecht 34% van de beoogde 100% voldeed in 2015 aan de duurzaamheidsstandaard RTRS (Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja) of gelijkwaardige standaarden. Dit is vooral te wijten aan het achterblijven van de varkens- en pluimveesector: hier was het gebruik van verantwoorde soja minder dan 10%.

In december 2011 ondertekenden Nederlandse vertegenwoordigers uit de veevoersector, de supermarkten, de sectoren zuivel, varkens en pluimvee en LTO Nederland een intentieverklaring met de toezegging om uiterlijk 2015 over te schakelen naar 100% verantwoorde soja: RTRS gecertificeerd of gelijkwaardig. De Nederlandse sojacoalitie brengt elke twee jaar de sojabarometer uit waarin zij meet in hoeverre die afspraken worden nagekomen. Vandaag presenteert de Sojacoalitie de nieuwe cijfers. Die laten zien dat in 2015 slechts 34% van de soja die in Nederland werd gebruikt verantwoord is. Dat wil zeggen dat 66% van de soja niet verantwoord is. "De gestelde termijn is voorbij, maar de noodzaak nog niet: op naar 100 % RTRS," pleit Heleen van den Hombergh, Senior Expert Agro-Commodities bij IUCN NL "Je hebt veel andere standaarden, maar alleen Pro Terra (non GM) zou je momenteel gelijkwaardig kunnen noemen. Het gaat bij standaarden niet alleen om wat ze beloven, maar óók om hoe ze het controleren, en hoe je kunt weten welke producenten gecertificeerd zijn."

Geen voorloper

In de intentieverklaring sprak Nederland de ambitie uit internationaal voorop te willen lopen. “Die voorlopersrol speelt Nederland nu duidelijk niet”, aldus Tamara Mohr van Both ENDS, secretariaat van de sojacoalitie. “Zweden doet het bijvoorbeeld veel beter: in 2015 was daar 100% van de geïmporteerde soja verantwoord. In Zwitserland was dit 94%.” 

Positief

Er zijn ook wat positieve signalen: de Nederlandse zuivelsector haalde haar 100% doelstelling wel en de supermarkten zijn begonnen met het opnemen van verantwoorde soja in hun inkoopvoorwaarden.

Stijgende sojavraag

De wereldwijde sojaproductie is 319 miljoen ton en de vraag naar soja neemt nog steeds toe. De productie is de afgelopen 20 jaar meer dan verdubbeld. Ruim de helft daarvan wordt geproduceerd in Zuid-Amerika - in het bijzonder Brazilië, Argentinië en Paraguay. Nederland importeert zo’n driekwart van haar soja uit Zuid-Amerika. De productie van soja gaat nog steeds gepaard met enorme problemen die acuut moeten worden opgelost, zoals ontbossing, conflicten met lokale bewoners om landbouwgrond, milieuproblemen door pesticidegebruik en druk op voedselzekerheid in de soja producerende landen. "Het verduurzamen van de sojaproductie is dus hoogst noodzakelijk. Daarnaast zullen we ook de consumptie van dierlijke eiwitten omlaag moeten brengen," aldus Van den Hombergh.  "NIet alleen voor kip, varkens-, rundvlees dat op ons bord belandt, maar ook voor de productie van kaas- en eieren wordt veel soja gebruikt. Om de vraag naar soja te reduceren is het daarom ook van belang om wereldwijd in te zetten op duurzaam geproduceerde plantaardige alternatieven." 

De Nederlandse sojacoalitie roept alle spelers in de sojaketen op om concrete stappen te zetten en de 34% op korte termijn op te stuwen naar 100% RTRS of gelijkwaardig, conform de gemaakte afspraak en niet afhankelijk van een markt die daar wel of niet om vraagt.

Download de cijfers

DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Heleen van den Hombergh