Afname bijen in Nederland zet door, toont nieuwe Rode Lijst

14 mei 2018

Voor het eerst sinds 2003 is er een nieuwe Rode Lijst van de Nederlandse bijen opgesteld. Hieruit blijkt dat het niet goed gaat met onze bijen: 55 procent van de bijensoorten is bedreigd en 46 soorten zijn uit ons land verdwenen.

Dat is slecht nieuws, want bijen spelen een belangrijke rol in de voedselvoorziening. Henk Simons: "Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van onze landbouwgewassen. De resultaten onderstrepen de noodzaak voor een transitie naar een natuurinclusieve landbouw."

Belangrijkste bedreiging: intensieve landbouw

De achteruitgang van de bijen heeft zich in de 21e eeuw voortgezet. De belangrijkste oorzaken zijn gerelateerd aan de intensieve landbouw: overbemesting, bloemenarmoede, verdroging en gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Bijeensoorten die het het moeilijkst hebben zijn hommels en bijen die afhankelijk zijn van het stuifmeel van klaverachtigen.

De Rode Lijst is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De data is verzameld door EIS Kenniscentrum Insecten. 

Downloads

 

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Henk Simons