Bedreigde Filippijnse natuurbeschermer ontvangt prestigieuze VN-prijs

28 september 2018

De Filippijnse Joan Carling, inheems leider en partner van IUCN NL, heeft de invloedrijke VN Champions of the Earth Award gewonnen voor haar werk als ‘een van ’s werelds meest prominente beschermers van het milieu en de rechten van inheemse mensen’. Eerder dit jaar werd zij nog op Duterte's beruchte terroristenlijst geplaatst. Sindsdien verblijft ze noodgedwongen in het buitenland.

De prijs is een erkenning van Carlings levenslange inzet voor de rechten van de inheemse Kankanaey, een volk in de Cordillera in het meest noordelijke deel van de Filippijnen. “Het land van goud, zo wordt ons land genoemd, want het is rijk aan mineralen. Maar ons land, onze natuurlijke hulpbronnen en onze manier van leven worden bedreigd door mijnbouwbedrijven en andere grootschalige economische ontwikkelingsprojecten”, zegt Carling. Mijnbouw zorgt in de regio voor veel vervuiling, verlies van natuur en mensenrechtenschendingen. 

Door de jaren heen heeft Carling laten zien dat zij onvermoeibaar blijft opkomen voor bescherming van de natuur en mensenrechten in Cordillera, zowel lokaal als in internationaal verband bij bijvoorbeeld de Verenigde Naties. IUCN NL steunt de bescherming van de natuur in Cordillera sinds 2007, onder andere via de Cordillera Peoples Alliance waarvan Carling enige tijd voorzitter was.

Levensgevaarlijk

Het werk van Carling is niet zonder gevaar. In 2017 werden in de Filippijnen 41 mensen vermoord omdat zij opkwamen voor mens en milieu. Daarmee was de Filippijnen het op een na dodelijkste land voor activisten.

Carling zelf verblijft al sinds februari dit jaar noodgedwongen in het buitenland, nadat zij door haar eigen regering werd bestempeld als gevaarlijke terrorist. “Ik vrees voor de veiligheid van mijn familie en vrienden. Maar ik kan niet opgeven.”

Samenwerken voor duurzame ontwikkeling

Carling zet vooral in op het bouwen van allianties met tal van partijen: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en internationale fora. “Inheemse mensen zijn niet de vijand. We zijn niet tegen ontwikkeling. Samen kunnen we duurzame, toekomstbestendige ontwikkeling realiseren.”

joan_carling_-_2018_champion_of_the_earth

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Maartje Hilterman