Bedrijven succesvol betrekken bij behoud van ecosysteemdiensten

7 juli 2017

Overal ter wereld maken bedrijven, direct of indirect, gebruik van natuurlijk kapitaal. Bedrijven zijn dan ook gebaat bij gezonde ecosystemen. Maar hoe kunnen natuurbeschermingsorganisaties ervoor zorgen dat bedrijven bijdragen aan het behoud van ecosysteemdiensten? Die vraag stond centraal tijdens de internationale business engagement training die afgelopen week in Uganda gehouden werd.

Onder leiding van Romie Goedicke, Senior Expert Green Economy bij IUCN NL, en Nadine McCormick van het IUCN Global Business & Biodiversity Programme kwam een twintigtal gemotiveerde natuurbeschermers van partnerorganisaties uit Uganda en Tanzania tot een actieplan om de bedrijven die opereren in hun landschap te betrekken bij het behoud van ecosysteemdiensten.

Stappenplan voor business engagement

“Ik was bang dat het betrekken van bedrijven niet haalbaar zou zijn voor onze organisatie,” vertelt deelneemster Evelyne Busingye van IUCN Uganda. “Maar de training heeft me doen inzien dat business engagement zo moeilijk nog niet is, zolang je de juiste stappen volgt.” In twee dagen werden de deelnemers volgens een duidelijk stramien begeleid tot een actieplan dat aansluit bij de strategie, ervaring en doelstellingen van hun organisatie. “De eerste stap voor organisaties is te inventariseren waar hun eigen kracht ligt,” vertelt Romie Goedicke. “Vervolgens kunnen ze hun actieplan voor het betrekken van bedrijven daarop kunnen afstemmen.”

Daarna analyseren de deelnemers het type bedrijven dat opereert in het landschap dat zij beogen te beschermen. “Overal ter wereld maken bedrijven, direct of indirect, gebruik van natuurlijk kapitaal,” stelt Goedicke. “Door in kaart te brengen hoe deze bedrijven afhankelijk zijn van natuurlijk kapitaal en welke risico’s en kansen dat met zich meebrengt, kunnen natuurorganisaties inspelen op de belangen van het bedrijf in kwestie.” Zoals deelneemster Diana Nabiruma van de Ugandese partnerorganisatie AFIEGO concludeert: “Als je duidelijk kunt maken hoe ecosysteemdegradatie negatief uit kan pakken voor een bedrijf, kun je gemakkelijker de samenwerking aangaan om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.”

Watervuiling van kleinschalige mijnbouw terugdringen

De training resulteerde in concrete actieplannen, die op dag twee werden gepresenteerd. Joseph Chiombola van de Tanzaniaanse partnerorganisatie Hakiardhi presenteerde een plan om watervervuiling door kleinschalige mijnbouw te verminderen door te stimuleren dat goudmijnbouwers zich aansluiten bij een coöperatie. “De voorgestelde aanpak komt zowel de goudmijnbouwers als natuurbeschermers en de overheid ten goede,” vertelt Joseph Lumumba, Senior Expert Green Economy bij IUCN NL. “Door zich aan te sluiten bij een coöperatie, profiteren ze van een reeks voordelen, zoals erkenning, toegang tot financiering en capaciteitsversterking om hun mijnmethoden te verbeteren met verminderd gebruik van kwik. Dat leidt tot hogere opbrengsten, terwijl het risico op watervervuiling afneemt. Als individuen zijn aangesloten bij coöperaties, kan de overheid beter toezien op naleving van de wet en makkelijker belasting innen. Bovendien profiteren alle partijen, inclusief lokale gemeenschappen en de natuur, van schoon water.”

Vraaggestuurd leertraject

De training vormde de start van een traject ter versterking van de capaciteit van IUCN NL partnerorganisaties om bedrijven te betrekken bij het behoud van waardevolle ecosysteemdiensten. Het traject is in het kader van het programma Shared Resources, Joint Solutions ontwikkeld door IUCN NL in samenwerking met het IUCN Global Business & Biodiversity Programme. Onderlinge kennisuitwisseling tussen de Zuidelijke partnerorganisaties staat centraal in het traject, dat tevens specifieke workshops en webinars aanbiedt naar gelang de specifieke leerbehoeften van de deelnemers, zoals analyse van financiële stromen, onderhandelingsvaardigheden en waardering van ecosystemen.

Op korte termijn gaat eenzelfde traject van start voor partnerorganisaties in West-Afrika.

Lees meer verhalen uit Shared Resources Joint Solutions

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Romie Goedicke