Deel

Pagina delen met AddThis

Ernstig bedreigde apensoort ontdekt in door bauxietwinning bedreigd bos

19 december 2017

Voor het eerst hebben onderzoekers de ernstig bedreigde white-naped mangabey (Cercocebus lunulatus) ontdekt in het Atewabos in Ghana. De white-naped Mangabey is één van ’s werelds 25 meest bedreigde apensoorten en heeft de hoogste bedreigingsstatus op de IUCN Rode Lijst van Bedreigde Soorten. Ironisch genoeg is de Ghanese regering voornemens het bos –dat een leefgebied biedt voor deze en andere zeldzame soorten- open te stellen voor bauxietwinning.

De zeldzame aap werd met een cameraval vastgelegd tijdens een onderzoek naar de huidige biodiversiteit in het door bauxietwinning bedreigde bos. “De white-naped Mangabey is één van ’s werelds 25 meest bedreigde apensoorten. Het is een opwindende ontdekking dat dit dier in het Atewa-bos voorkomt,” aldus Jan Kamstra van IUCN NL. “Maar het stemt ook triest, want de Ghanese regering is voornemens dit bos op de schop te nemen voor bauxietwinning.”

Zeldzame vegetatie biedt leefgebied voor bedreigde soorten

Behalve de white-naped Mangabey herbergt het Atewa bos 18 bedreigde en 13 bijna bedreigde soorten, waaronder zoogdieren, vogels, amfibieën, een reptielsoort, insecten en planten. Het Atewabos heeft een uiterst zeldzaam type vegetatie met een hoge soortenrijkheid. Het gebied bevat meer dan 860 plantensoorten en meer dan 570 soorten vlinders.

Daarnaast voorziet dit wereldwijd erkende unieke stuk natuur meer dan vijf miljoen mensen in Ghana van water en is het cruciaal voor het levensonderhoud van de gemeenschappen aan de rand van het bos. Illegale houtkap, jacht en de uitbreiding van landbouwakkers en veelal illegale goudwinning zorgen er echter al jaren voor dat de kwaliteit en de omvang van het bos gestaag afnemen. Recent is daar opnieuw de dreiging van bauxietwinning voor de productie van aluminium aan toegevoegd.

Studie is wapen in de strijd

Om te voorkomen dat de ontwikkelingen in het gebied ten koste gaan van de waterzekerheid en andere waardevolle ecosysteemdiensten die het bos levert, zetten IUCN NL en partnerorganisatie A Rocha Ghana zich in voor bescherming van dit bosgebied ten noorden van hoofdstad Accra. Vorig jaar lieten zij met ondersteuning van de Nederlandse overheid een studie uitvoeren om de maatschappelijke kosten en baten van economische ontwikkeling in het Atewa-gebied in kaart te brengen. “De studie is een belangrijk wapen in strijd van lokale gemeenschappen en ngo’s voor behoud van het bos,” aldus Kamstra. “Met deze studie kunnen ze hun pleidooi economisch onderbouwen en daarmee tegenwicht bieden aan de lobby om het bosreservaat te exploiteren voor bauxiet.”

Ghana is het belangrijkste leefgebied voor de white-naped Mangabey. Daarnaast komt deze ernstig bedreigde soort uitsluitend voor in het Oosten van Ivoorkust en het Zuiden van Burkina Faso. De grootste bedreigingen voor deze soort zijn verlies van leefgebied en jacht voor consumptie.Lees meer op Mongabay.com
DeelPagina delen met AddThis

Meer artikelen van: Jan Kamstra