Samenwerking om Boliviaanse natuur en jaguar te beschermen

27 juni 2017

In het Boliviaanse Nationale Park Madidi staat de jaguar onder druk door ontbossing en illegale jacht. Beschermde gebieden en hun bufferzones worden bovendien steeds vaker bedreigd door mijnbouw. Om de aanpak van deze problemen een impuls te geven, kwam een groot aantal stichtingen, NGOs, beleidsmakers, bedrijven en media samen tijdens Good Pitch Miami, waar zij plannen maakten om hun krachten te bundelen voor behoud van de Boliviaanse natuur en de jaguar. Liliana Jauregui, Senior Expert Environmental Justice, nam namens IUCN NL zitting in het impact panel, met o.a. National Geographic, Wildlife Conservation Society en IUCN NL partnerorganisatie CEDIB.

De jaguar wordt op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten aangemerkt als ‘bijna bedreigd’. Éen van de grote bedreigingen voor dit prachtige roofdier is ontbossing. “Door het verdwijnen van bossen raakt het leefgebied van de jaguar versnipperd. Daardoor heeft hij een kleiner gebied om zijn toevlucht toe te nemen en is hij een makkelijkere prooi voor jagers,” vertelt Liliana Jauregui.

Aandacht voor Latijns-Amerika

De illegale jaguarjacht staat centraal in de documentaire ‘Madidi’, die naar verwachting in de zomer van 2018 afgerond is. Jauregui is blij dat de documentaire bedreigingen voor het Boliviaanse Nationale Park aan de kaak stelt: “Wildlife crime is een groot probleem in Latijns-Amerika, maar er is weinig aandacht voor.”

Ondertussen neemt de urgentie toe, want criminele organisaties spelen in op de vraag naar tanden van grote predatoren zoals de poema en de jaguar. “Deze soorten worden gedood om hun tanden te verwerken in traditionele medicijnen. De documentaire biedt een geweldige kans om dit probleem hoger op de internationale agenda te zetten.”

Krachten bundelen

Om de impact van de documentaire te vergroten, slaat Good Pitch een brug tussen het team dat de documentaire maakt en organisaties wereldwijd die zich inzetten voor het behoud van de Boliviaanse natuur. “Wildlife crime is bij lange na niet de enige bedreiging voor de Boliviaanse natuur en lokale bevolking,” stelt Jauregui. “Steeds vaker wordt toestemming verleend voor grootschalige projecten, zoals olieverkenning, die ten koste gaan van beschermde gebieden of hun bufferzone.”

"Good Pitch Miami was een inspirerende gelegenheid om nader kennis te maken met andere organisaties die dezelfde doelen voor ogen hebben," vertelt Jauregui. “Met de lokale autoriteiten in Madidi National Park en de Wildlife Conservation Society staat inmiddels een vervolgafspraak gepland om te bekijken hoe we ter plaatse onze krachten kunnen bundelen voor behoud van de Boliviaanse natuur.”

Een stem in het landschap

IUCN NL werkt al ruim 20 jaar in Bolivia, waar we ons onder andere inzetten voor behoud van de Boliviaanse Chaco. “Dit imposante droge bos verliest in hoog tempo terrein door de uitbreiding van veeteelt of olie- en gasexploratie,” vertelt Jauregui. “Samen met onze partnerorganisaties helpen we lokale gemeenschappen met het verbeteren van hun monitoringssystemen, zodat zij in staat zijn de ontwikkelingen in hun eigen gebied op de voet te volgen en goed te documenteren. Daarmee krijgen zij een belangrijke stem in een betere naleving van de wet,” licht Liliana Jauregui toe.

 

DeelPagina delen met AddThis

Reactie toevoegen

Meer artikelen van: Liliana Jauregui