Waarom het werkt

Lokaal & praktisch

In vijf landen – Colombia, Peru, DR Congo, Indonesië en de Filippijnen – werken we aan concrete interventies die de veiligheid van bedreigde natuurbeschermers verbeteren. Samen met lokale partnerorganisaties werken we aan een registratiesysteem om beter inzicht te krijgen in de problematiek, veiligheidstrainingen en maatregelen, het documenteren van bewijs voor strafzaken en juridische bijstand en het in veiligheid brengen van natuurbeschermers bij acuut gevaar. Omdat ieder land anders is, krijgen niet alle interventies overal evenveel gewicht. In samenwerking met de lokale partnerorganisatie bepalen we waar de accenten moeten liggen.

Structureel

Om aan een structurele oplossing te werken pleiten we voor de verbetering van de rechtspositie van natuurbeschermers op internationaal niveau bij gezaghebbende instanties zoals de Verenigde Naties. Door hun positie tot op het hoogste niveau veilig te stellen, werken we aan meer veiligheid voor de lange termijn. Een belangrijk vehikel hiervoor is een bindend verdrag dat afdwingt dat natuurbeschermers en hun rechten worden gerespecteerd. In een petitie vragen we de Tweede Kamer zich hiervoor in te zetten.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.

Facts

  • Elke week worden 4 mensen vermoord omdat zij opkomen voor de natuur
  • Industriële landbouw is de grootste oorzaak van conflict
  • Inheemse mensen worden het meest getroffen

Internationale wetgeving erkent dat milieu- en mensenrechtenbeschermers het recht hebben hun werk ongestoord uit te kunnen voeren. Staten hebben de verplichting hen te beschermen tegen intimidatie, geweld en schending van hun rechten. - VN Speciaal Rapporteur John Knox

Word partner

Zie je kansen om samen te zorgen voor meer veiligheid voor natuurbeschermers?

Neem contact op met onze expert Liliana Jauregui.

Neem contact op

Actueel