Projecten

Results

  1. Blue-throated Macaw on next box (c) Aidan Maccormick

    Een veilige broedplaats voor de blauwkeelara

    De Boliviaanse blauwkeelara is, met naar schatting niet meer dan 500 individuen in het wild, een van de meest... Lees verder

  2. arriving at the compensation ceremony in pucara

    Win-win door bescherming bergbossen

    De kap van bossen in de bergen van Bolivia stuurde de waterhuishouding in de regio Santa Cruz in de war. Bewoners van... Lees verder